اولین همایش آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی اسلامی

همایش رایگان با اعتبار ISC: دانشگاه مذاهب اسلامی محلی برای طرح ایده‌های نو و نقدهای علمی درزمینه علوم انسانی و اسلامی است. اهداف این دانشگاه نیز مبتنی بر گفتمان تقریب می‌باشد و ازآنجاکه این...

کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی)

کنفرانس بین‌المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی) در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ در کشور ایران شهر شیراز  برگزار خواهد شد. دانشگاه علوم مالزی و دانشکده مدیریت این دانشگاه...

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

(برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان هرمزگان) محورهای کنفرانس – مدیریت (مدیریت گردشگری و جهانگردی- مدیریت صنعتی- مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی الکترونیکی- مدیریت اجرایی- مديريت و کارآفريني- مديريت...

رسالت، اهداف و چشم انداز

طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور ایران باید در سال ۱۴۰۴ با حفظ هویت اسلامی، انقلابی و بومی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد و به کشوری...