مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

مرکز توسعه آموزش های نوین ایران به منظور ارائه خدمات بهینه به پژوهشگران گرامی و در پی همکاری های موفق قبلی خود با دانشگاه  USM مالزی، شعبه پنانگ و با انعقاد قرارداد همکاری با...

كنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۲۰ و پيشرفت های تكنولوژيك مهندسی برق، كامپيوتر و فناوری اطلاعات

پيشرفت هاي فناوري در دنياي امروز با مولفه های سرعت، پيچيدگي و تنوع آميخته شده و فضاي رقابتي شديدي را ايجاد نموده است، فناوري اطلاعات مرزهاي فناوري جهان را در نورديده و در اين...

رسالت، اهداف و چشم انداز

طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور ایران باید در سال ۱۴۰۴ با حفظ هویت اسلامی، انقلابی و بومی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد و به کشوری...