مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران

كنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۲۰ و پيشرفت های تكنولوژيك مهندسی برق، كامپيوتر و فناوری اطلاعات

پيشرفت هاي فناوري در دنياي امروز با مولفه های سرعت، پيچيدگي و تنوع آميخته شده و فضاي رقابتي شديدي را ايجاد نموده است، فناوري اطلاعات مرزهاي فناوري جهان را در نورديده و در اين...

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله     نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می‌کند     هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره‌ی واللیل من...

رسالت، اهداف و چشم انداز

طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور ایران باید در سال ۱۴۰۴ با حفظ هویت اسلامی، انقلابی و بومی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد و به کشوری...