کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی)

کنفرانس بین‌المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی) در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ در کشور ایران شهر شیراز  برگزار خواهد شد. دانشگاه علوم مالزی و دانشکده مدیریت این دانشگاه از تمامی دانشجویان و اساتید حوزه مدیریت دعوت به عمل می‌آ‌ورد تا در این کنفرانس بین‌المللی شرکت نمایند.

این کنفرانس یکی‌ از معتبر ترین کنفرانس‌های حوزه مدیریت در مالزی و آسیایی جنوب شرقی‌ می‌باشد.

 

اهداف کنفرانس:

تشویق محقّقان حوزه مدیریت چه در دانشگاه چه در صنعت در زمینه‌های نوآوری و خلاقیت.

برقراری پل ارتباطی‌ بین دانشگاه ، صنعت و دولت.

ایجاد زمینه برای ارایه طرح‌های نوین پژوهشی

زمینه سازی برای بیان یافته‌های محققان

محورهای کنفرانس:

رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی‌، و کارآفرینی

حسابداری و مدیریت مالی

مدیریت عملیات و مدیریت فناوری اطلاعات

بازار یابی‌ و رفتار مشتری

ادرس سایت:
http://aamc2018.ir/