دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله     نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم

میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می‌کند     هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم

سوره‌ی واللیل من برخیز و والفجری بخوان     دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم

انسان از ديرباز براي بهبود زندگي و بالا بردن كيفيت زندگي (Quality of life) تلاش كرده است و در اين مسير از زواياي مختلف تلاش كرده است و اولين گام، بهره مندي از منبع وحي و آيات الهي و با كمك آن بايدها و نبايدهاي خود را تنظيم نموده است. انسان خرد پژوه به اين نكته واقف بوده كه اتصال به منبع وحي و دريافت احكام شرعي اولين و مهم ترين منبعي است كه مي‌توان به وسيله آن به چارچوب زندگي براي داشتن برنامه اي دنيوي و اخروي دست يافت و سپس در سايه سار آن به مدد عقل اصول رواني و ذهني درون فردي و سپس اصول قانوني و منطقي بين فردي را بيابد و به مدد اين علوم سیاسی و الهات به شادي پايدار برسد. انسان در سايه سار فرح و شادي مي تواند به اهداف اصلي خود نيل پيدا كند. يكي از انديشمندان جهاني گفته است:” انسانها بايد شاد باشند تا به اهدافشان برسند نه اينكه شاد باشند تا بخواهند به اهدافشان برسند”. به ديگر سخن شادي از استلزامات زندگي پربار علمي و معنوي است و اين شادي هم زماني ميسّر خواهد شد كه انسان در پهنه جهان هستي خود را رها نبيند.عمل به انجام وظايفش در اين عرصه از علم به انضباط فردي و اجتماعي و دركل داشتن جامعه اي پويا و بانشاط منجر خواهد شد و لذا تلاش هاي علمي سازمان يافته اين سه شاخه از علم به تكامل(Perfection) و تعالي (Excellence) منجر خواهد شد.

دومین كنفرانس ملی “حقوق، الهات و علوم سیاسی” با هدف بررسي جديدترين يافته هاي علمي و تحقيقاتي در اين زمينه هاي حياتي و جامعه ساز آماده دريافت مقالات پژوهشگران ارجمند دانشگاهي و حوزوي مي باشد تا از اين رهگذر بتوانيم با هم انديشي جامع و اصولي به گسترش دانش فقه، اتخاذ رويه هاي بهتر حقوقي و تدوين سيستم هاي كل‌نگر روانشناسي كمك نماييم.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

وب سایت کنفرانس

۲LP96.com

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید