سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

(برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان هرمزگان)

محورهای کنفرانس

مدیریت (مدیریت گردشگری و جهانگردی- مدیریت صنعتی- مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی الکترونیکی- مدیریت اجرایی- مديريت و کارآفريني- مديريت بيمه- مديريت مالی- مديريت استراتژيک- مديريت کسب و کار و تجارت الکترونیک- مدیریت دانش- مدیریت دولتی و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت)

– علوم اقتصادی (اقتصاد ارزش آفرینی- اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار- اقتصاد و توسعه سیاسی- اقتصادکلان و جامعه مدرن صنعتی- مدیریت توسعه اقتصادی وفرهنگی- اقتصادمالی- اقتصادسرمایه گذاری و سایر موضوعات مرتبط با علوم اقتصادی)

– حسابداری (حسابداری و آموزش کاربردی آن-حسابداری ، حسابرسی و ورشکستگی- تازه های حسابداری و حسابرسی- اخلاق در حسابداری و حسابرسی- حسابداری مسئولیت های اجتماعی- حسابداری مدیریت و صنعت (روشهای نوین هزینه یابی)- حسابداری منابع انسانی و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری)

– روانشناسی (روانشناسی بالینی- روانشناسی تربیتی- روانشناسی شخصیت- روانشناسی صنعتی و سازمانی- روانشناسی عمومی- سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)- روانشناسی سلامت- روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی و سایر موضوعات مرتبط با روانشنلسی)

– علوم اجتماعی و علوم تربیتی (تعلیم و تربیت اسلامی-برنامه ریزی آموزشی-برنامه ریزی درسی-آموزش و پرورش ابتدایی-آموزش پیش دبستانی-تکنولوژی آموزشی-تحقیقات آموزشی-مدیریت آموزشی-فلسفه تعلیم و تربیت-آموزش و پرورش تطبیقی و سایر موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی و علوم تربیتی)

– حقوق (حقوق خصوصی- حقوق مدنی- حقوق اموال – حقوق تجارت – حقوق جزا – حقوق جزای داخلی – حقوق جزای اختصاصی- حقوق جزای خارجی- حقوق عمومی – حقوق اساسی- حقوق اداری- حقوق ثبت- حقوق کار- حقوق بین الملل- حقوق بین الملل عمومی- حقوق بین الملل خصوصی- حقوق تجارت بین الملل – حقوق آمیخته (آمیخته با سایر علوم)- حقوق اسلامی (فقه اسلامی) و سایر موضوعات مرتبط با حقوق)

– الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث- فقه و مبانی حقوق اسلامی –  فقه شافعی- فلسفه و حکمت اسلامی- ادیان و عرفان- تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی و سایر موضوعات مرتبط با الهیات و معارف اسلامی)

– علوم سیاسی (شرایط زمامداران از دیدگاه اسلام- نهاد دولت از دیدگاه اسلام- معنا و مبنای سیاست در اسلام- امت واحده از دیدگاه اسلام- معنا و مبنای توسعه سیاسی در اسلام- جایگاه مردم سالاری در آموزه های اسلامی-  نقش روان‌شناسی سیاسی بر سیاست‌گذاری- الگوی رفتار سیاسی مردم ایران (مطالعه موردی انتخابات،…)- تحولات فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی و سایر موضوعات مرتبط با علوم سیاسی)

– زبان و ادبیات فارسی (ادبیات غنایی و عرفانی- ادبیات حماسی- ادبیات تطبیقی- ادبیات داستانی- ادبیات کودک و نوجوان- ادبیات مقاومت- زبان و ادبیات محلی و سایر موضوعات مرتبط با ادبیات)

– زبان و ادبیات انگلیسی و عربی

– کتابداری و سایر

وب سایت کنفرانس

مطالب مرتبط