کنفرانس بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مرکز توسعه آموزش های نوین ایران به منظور ارائه خدمات بهینه به پژوهشگران گرامی و در پی همکاری های موفق قبلی خود با دانشگاه  USM مالزی، شعبه پنانگ و با انعقاد قرارداد همکاری با کنفرانس بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، با افتخار مقالات انگلیسی دریافتی از سراسر ایران را بصورت جداگانه به دبیرخانه کنفرانس در دانشگاه USM مالزی ارسال می نماید تا پس از پذیرش مقالات، امکان دریافت گواهی پذیرش مقالات برای پژوهشران گرامی البته با صرف زمان اندک و تخفیف قابل توجه در هزینه ها میسر گردد.

وب سایت فارسی elcoit.ir

وب سایت انگلیسی elcoit.com

محورهای کنفرانس

الکترونیک 

سیستم ها و مدارهای مجتمع دیجیتال و آنالوگ، مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی، نانوالکترونیک، الکترونیک نوری، الکترونیک صنعتی، سیستم های الکترومکانیک

مهندسی نرم افزار 

سیستم های نرم افزاری، مهندسی نرم افزار و روش های صوری، معماری نرم افزار، مهندسی وب، پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی، داده کاوی، امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری، تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری، نظریه محاسبات، مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار، سایر مباحث مرتبط با مهندسی نرم افزار و سایر موارد مرتبط.

هوش مصنوعی 

هوش مصنوعی و یادگیری، بینایی ماشین و پردازش تصویر، محاسبات نرم، پردازش صوت و سیگنال، شناسایی الگو، پردازش زبان طبیعی، سیستم چند عامله، مباحث ویژه در سیستم هوشمند و محاسبات نرم، سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند و سایر موارد مرتبط.

معماری کامپیوتر 

معماری کامپیوتر، سیستم های حسابی، قابلیت اطمینان، تحمل پذیری اشکال و آزمون پذیری، معماری سیستم های موازی، مدلسازی و ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری، مدارهای مجتمع در مقیاس بسیار بزرگ، سیستم های نهفته و بی درنگ، سیستم های قابل پیکربندی، فناوری نوظهور، مباحث ویژه در سیستم دیجیتالی، شبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم، سایر مباحث مرتبط با سیستم های دیجیتالی و سایر موارد مرتبط.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

شبکه های کامپیوتری، انتقال داده، امنیت شبکه های کامپیوتری، محاسبات اینترنتی، مشبک و خوشه ای، پردازش موازی و سیستم های توزیع شده، مدلسازی و ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری، مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری و سیستم توزیع شده، معماری سازمانی فناوری اطلاعات، یادگیری الکترونیکی، سیستم های محاسباتی انسان محور، مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، سیستم های حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند، معماری اطلاعات و مدیریت دانش و سایر موارد مرتبط.

کنفرانس بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مطالب مرتبط