نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

جهان امروز، توسعه را وامدار نظریه های علوم انسانی می بیند و آینده را در گرو رشد این علوم به مثابه زیرساخت های فرهنگ و تمدن بشری می داند. در قرن ۲۱ دانشمندان علوم پایه و فنی و مهندسی و پزشکی نیز نیک دریافتند که توسعه جهان امروز جز با توسعه علوم انسانی ممکن نیست و توسعه فناوریها، منهای توسعه علوم انسانی توسعه ایست ناقص و ابتر؛ و از این رو مجامع پیشرفته وزن بیشتری را به این زمینه از علم اختصاص داده اند و تنها کشورهای عقب افتاده و در حال رشد هستند که همچنان علوم انسانی را در درجه دوم و سوم اهمیت میپندارند.

علوم انسانی در کشور ما متاسفانه علیرغم تاکیدات بزرگان نظام به آنگونه که می بایست راه خود را پیدا نکرده است و از این رو برپایی همایش ها و نشست هایی که در آن سمت و سوی رشد علوم اسانی مشخص و تبیین گردد و نتایج آن در سیاستگذاری های کلان کشور موثر باشد ضروری می نماید. قطعا هدف اصلی از برگزاری چنین رویدادهای علمی در حوزه علوم انسانی، تعالی جامعه و مدیریت مطلوب اجتماعی با بهره مندی از جدیدترین یافته ها و دستاوردهای علمی می باشد.

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه بر آن است تا با دریافت مقالات اساتید، متخصصان و دانشجویان در شاخه های متعدد علوم انسانی برگ جدیدی از رشد متوازن و توسعه پایدار در هزاره سوم را فراروی میهن عزیزمان بگشاید. در این مسیر همراهیتان را آرزومندیم.

دکتر محمد حسن صیف

رییس شورای راهبردی نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه


انسان، علم و توسعه؛ سه واژه ای که اساس این جهان را تشکیل داده اند و ترکیب این واژگان در عبارت “علوم انسانی و توسعه” یعنی برنامه ریزی برای یافتن بهترین مسیرها برای رشد بشریت، با رویکرد علمی و متناسب با نیازهای انسان قرن بیست و یک. علوم انسانی به منزله درگاه ورودی به جهانی آرام، پیشرفته و رشد یافته محسوب می شود و جز با گشودن این در به روی بشریت، جامعه انسانی مطلوب ایجاد نخواهد شد.

دانشگاه پیام نور استان فارس بر آن است تا با برگزاری “نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه” از شاخه های متعدد علوم انسانی، جدیدترین اکتشافات و نتایج علمی پژوهشگران و محققان ارجمند را دریافت و با بررسی و جمع بندی این یافته ها و ایجاد تعاملات علمی مناسب بین شرکت کنندگان، دریچه ای نو به تعالی این مرز و بوم بگشاید. این شاخه های علمی عبارتند از: مدیریت، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تاریخ، جغرافیا، آینده پژوهی، اقتصاد، ادبیات فارسی، زبان شناسی، علوم شناختی، روانشناسی، فلسفه و منطق، کتابداری، مدیریت اطلاعات و …

امید آن داریم با دریافت بهترین مقالات و گزینش و داوری عالی و انتخاب مناسب ترین مقالات، گنجینه ای از جدیدترین دستاوردهای علوم انسانی، در اختیار جامعه علمی کشور قرار گرفته و رهگذری باشد برای فردایی بالنده تر، با نشاط تر و سرافرازتر.

دکتر سعید مظلومیان

دبیر علمی نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه


محورهای کنفرانس

اقتصاد

آموزش و پرورش

انسان شناسی

انسان و هنر

باستان شناسی

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

برنامه ریزی گردشگری

تاریخ

تاریخ اجتماعی

تاریخ و تمدن

تربیت بدنی

جامعه شناسی

جغرافیا

جغرافیای سیاسی

جمعیت شناسی

حسابداری

حقوق

روابط بین الملل

زبان شناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم اجتماعی

علوم اقتصادی و توسعه

علوم تربیتی

علوم سیاسی

علوم قرآن و حدیث

علوم قضایی

مدیریت

مردم شناسی

مشاور و راهنمایی

دیگر مباحث مرتبط با علوم انسانی و توسعه


وب سایت کنفرانس

www.hd98.ir

مطالب مرتبط