کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

مرکز توسعه آموزش های نوین ایران به منظور ارائه خدمات بهینه به پژوهشگران گرامی و در پی همکاری های موفق قبلی خود با دانشگاه  USM مالزی، شعبه پنانگ و با انعقاد قرارداد همکاری با کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق، با افتخار مقالات انگلیسی دریافتی از سراسر ایران را بصورت جداگانه به دبیرخانه کنفرانس در دانشگاه USM مالزی ارسال می نماید تا پس از پذیرش مقالات، امکان دریافت گواهی پذیرش مقالات برای پژوهشران گرامی البته با صرف زمان اندک و تخفیف قابل توجه در هزینه ها میسر گردد.

وب سایت انگلیسیhumlaws.com

وب سایت فارسی humlaws.ir

 

محورهای کنفرانس

محورهای علوم انسانی:

– مدیریت

– علوم اقتصادی

– حسابداری

– الهیات و معارف اسلامی

– روانشناسی

– علوم سیاسی

– جامعه شناسی

– زبان و ادبیات فارسی

– زبان و ادبیات انگلیسی و عربی

– علوم اجتماعی و علوم تربیتی

– کتابداری و سایر

 

محورهای حقوق:

 • حقوق خصوصی
 • حقوق مدنی
 • حقوق اموال
 • حقوق تجارت
 • حقوق جزا
 • حقوق جزای داخلی
 • حقوق جزای اختصاصی
 • حقوق جزای خارجی
 • حقوق عمومی
 • حقوق اساسی
 • حقوق اداری
 • حقوق ثبت
 • حقوق کار
 • حقوق بانکی
 • حقوق بیمه
 • حقوق بین الملل
 • حقوق بین الملل عمومی
 • حقوق بین الملل خصوصی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
 • حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

مطالب مرتبط