کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مرکز توسعه آموزش های نوین ایران به منظور ارائه خدمات بهینه به پژوهشگران گرامی و در پی همکاری های موفق قبلی خود با دانشگاه  USM مالزی، شعبه پنانگ و با انعقاد قرارداد همکاری با کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، با افتخار مقالات انگلیسی دریافتی از سراسر ایران را بصورت جداگانه به دبیرخانه کنفرانس در دانشگاه USM مالزی ارسال می نماید تا پس از پذیرش مقالات، امکان دریافت گواهی پذیرش مقالات برای پژوهشران گرامی البته با صرف زمان اندک و تخفیف قابل توجه در هزینه ها میسر گردد.

وب سایت فارسی manecac.ir

وب سایت انگلیسی manecac.com

محورهای کنفرانس

محورهای مدیریت

 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت گردشگری و جهانگردی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
 • مدیریت اجرایی
 • تحول در سیستم های مدیریت اطلاعات
 • مديريت و کارآفريني
 • چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
 • مديريت بيمه
 • یادگیری سازمانی
 • مديريت مالی
 • سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
 • مديريت استراتژيک
 • بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی  و مدیریت استعداد در مدیریت تحول
 • مديريت کسب و کار و تجارت الکترونیک
 • مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها
 • مدیریت دانش(KM)
 • بازاریابی و بازارسازی
 • مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)
 • نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی
 • مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • توانمند سازی منابع انساني، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وري نیروی انساني
 • مدیریت آموزش عالی
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت شهری
 • سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
 • مدیریت محیط زیست
 • مدیریت رسانه و مديريت امور فرهنگی
 • مدیریت ریسک، مدیریت بحران
 • مدیریت سرمايه فکري توسعه پایدار
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • هوش هیجانی و هوش معنوی
 • اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری
 • مدیریت اسلامی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

 

محورهای اقتصاد

 • اقتصاد
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد سنجی
 • رشد اقتصادی
 • نظام های اقتصادی
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد کشاورزی
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد انرژی
 • و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

محورهای حسابداری

 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • ارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداری
 • حسابداری تلفیقی
 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مطالب مرتبط