دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تحلیل فضایی– کالبدی وشناخت عناصر هویت بخشی در شهرهای اسلامی (محدوده مورد مطالعه شهر گله دار)

سامیه قوسی، وحید رستمی فرد

۱-۸
۲

بررسی نمادهای مذهبی در نقاشی های سنتی ایران

مریم گاریچی مقدم، همایون سلیمی، نسرین عتیقه چی

۹-۲۰
۳

بررسي کلمات پرکاربرد زمینه ای برای تدبّر و تفکر در آیات قرآن کریم

علیرضا قاسم زاده، رضا پاشا، مجید پژمان

۲۱-۲۸
۴

بازشناسی وجوه ذهنی باغ در اشعار مولوی

الهه گودرزی، ناصر قنبری، محمدرضا بمانیان

۲۹-۴۲
۵

بررسی تطبیقی کالبدی مسجد سپهسالار (مطهری) و مساجد عثمانی (مسجد سلطان احمد و مسجد ایاصوفیه)

ناصر قنبری، محمدرضا بمانیان، الهه گودرزی

۴۳-۵۸
۶

نقش هنر در توسعه فعالیت های امور تربیتی

حکیمه مقیمی

۵۹-۷۰
۷

معماری سنتی ایران و تاثیر شیشه های رنگی بر گرافیک محیطی این سبک

صدیقه سلمان

۷۱-۸۳
۸

مبانی طراحی باغ های ذهنی مولوی در کوهستان با تکیه بر حرکت آب و مسیر پیاده

الهه گودرزی، ناصر قنبری، محمدرضا بمانیان

۸۴-۹۸
۹

تکوین تاریخی سینما در ایران؛ تحلیلی تبارشناسانه از پیدایش و ترویج صنعت سینما به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی در ایران

بهزاد رحیمی

۹۹-۱۱۵
۱۰

شرح قصيده ترسائيه خاقاني

مونا آرام فر

۱۱۶-۱۳۹
۱۱

هنر موسیقی در ادب فارسی و بازتاب آن در غزلیات حافظ

زهرا منصوری هرسینی، مهدی محمدی 

۱۴۰-۱۵۰
۱۲

مروری بر روش تدریس نوین بر یادگیری هنرجوهای رشته نقاشی

على افتخارى نسب

۱۵۱-۱۵۶
۱۳

بررسی برنامه درسی قصد شده در درس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی با رویکرد خداشناسی و خودشناسی (برنامه درسی ملی)

زهرا اکبرزاده، سیده عصمت رسولی، مریم دیو سالار، فاطمه داداشی مقدم

۱۵۷-۱۶۸
۱۴

بررسی ساختار نحوی روایت در داستان دوازده رخ بر مبنای نظریۀ تودروف

 مریم رضایی‌راد، سادینا کریمی

۱۶۹-۱۷۷
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰