دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین اجتماعی با توجه به نقش تعدیل گر سرمایه فرهنگی (موردمطالعه، دانشجویان ورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان)

سید علیقلی روشن، نور محمد یعقوبی، امین­رضا کمالیان، همایون نوری، احسان نامدار جویمی، مهین راشکی قلعه‌نو، فاطمه راشکی قلعه‌نو

۱-۱۷
۲

بررسی تبیین معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی شهر زاهدان)

 مهسا خواجه درگی، مجید کلانوری

۱۸-۳۱
۳

طراحی فرهنگسرای شهدا وتاثیر آن بر احیای مناطق کردنشین (مورد مطالعه: پیرانشهر)

 سلیمان احمد مرادی، فرشته پاشائی کمالی

۳۲-۵۴
۴

علایم، نمادها و نشانه های دوره ارامنه و اورارتو در آذربایجان غربی

 علی بیننده، رضا محمدزاده

۵۵-۶۶
۵

تدوین اصول و مفاهیم هویت بخش در معماری ایران (با تاکید بر گرایش ها، مولفه ها و مصادیق در معماری معاصر ایران)

 ساسان آزاددولت، محمد حسن فلاح، سید محمد حسین ذاکری، امین حبیبی

۶۷-۷۸
۶

بررسی نقش مرقد مطهر حضرت بی بی حکیمه (س) در توسعه صنعت گردشگری مذهبی در استان کهگیلویه و بویراحمد

 ستار صادقی، مرضیه رستمی

۷۹-۹۲
۷

تحلیل و بررسی علل استفاده بانوان هرمزگان از رنگ های گرم در البسه با استفاده تکنیک ویکور

 رضا عامری سیاهویی، آزاده آریانا، شقایق مشایخی نژاد، سعیده نیک نژاد

۹۳-۹۹
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰