دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۹۴

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

شبکه عصبی Spiking روشی برای مدل سازی،طبقه بندی و فهم داده های فضا_زمان EEG

اعظم زارعی، همایون ابراهیمیان

۱-۱۰
۲

بررسی تئوریکی امکان تونل زنی حفره در یک پلاسما­ی غیر همگن با استفاده از پالس­های لیزر فوق شدید

سیده نسرین حسینی مطلق، پریا هاشمی

۱۱-۲۸
۳

حل عددی اثر گلوله متوقف شده به وسیله زره انفرادی روی قفسه سینه

محمد امین شفیعی، حمید میرزاخانی، مهرداد خاندایی

۲۰-۲۹
۴

بررسی اثر بازدارنگی چای سبز بر روی خوردگی الومینیوم سری ۱۰۰۰در محیط های اسیدی

راضیه رضوی

۴۰-۴۹
۵

مطالعه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت­ها بر پایه پلی بوتیلن ترفتالات/ اپوکسی/ نانو رس

رحمان جهانبازی ، حسین ایزدی وصفی ،احسان کیانفر ، کبری اکبری، نسرین افراشته

۵۰-۶۲