دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی فلورستیک، رویشگاهی و اتنوبوتانی دمنوشهای پودری

محمد آزادبخت، پریسا عباسی

۱-۱۰
۲

قابلیت شناخت گردشگری کشاورزی با تکیه بر محصولات انگور و زعفران (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کاشمر)

خدیجه نصرتی بیابانکی، علی اکبر عنابستانی

۱۱-۲۳
۳

تنظیم مقررات پرستاری، نیاز امروز حرفه پرستاری

سیده فاطمه حق دوست اسکویی، شبنم السادات شریعت پناهی، راضیه غفوری

۲۴-۳۱
۴

بررسی مقایسه اثرات آنتی باكتریال نانو پارتيكل های نقره و اکسید روی بر رشد باكتری های سودوموناس آئروژینوزا و انتروباکتر

مریم راکبی زاده، مهشید زاهدی زاده، سعید حبیب اخیاری، یدالله عدالت پناه

۳۲-۳۹
۵

بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی دمنوشهای پودری در شهرستان ساری

محمد آزادبخت، مسعود آزادبخت، پریسا عباسی

۴۰-۵۰
۶

حذف کروم شش ظرفیتی از محلول­های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده

محمد علی سلمان پور

۵۱-۶۳
۷

تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کننده در شرکت آجر زرنما اصفهان

محمد علی سلمان پور

۶۴-۷۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰