دوره ۳، شماره ۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی اثر ضد توموری زردچوبه و زنجبیل بر سرطان پستان

آذر احمدی فخبی، فاطمه فلاح ابدی، سارا کلباسی، نیلوفر کامجو، طیبه اعظم ساعدی

۱-۱۳
۲

بررسی تکثیر گیاه دارویی انار شیطان (tecomeLLaumduLata) با استفاده از تکنیک کشت اندام (قلمه زدن)

علیرضا خالصی

۱۴-۲۰
۳

بررسی اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر تولید ماده خشک و همچنین کیفیت علوفه ذرت و لوبیا چشم بلبلی

علیرضا خالصی

۲۱-۲۹
۴

تفاوت تاثیر ضد انعقاد های سدیم سیترات و EDTA  بر روی فاکتور خونی گوسفند نژاد سنگسری

روح الله قاسمی، صادق ابراهیمی باد آشتیان 

۳۰-۴۷
۵

بررسی اثر تراکم بوته و نسبت اختلاط بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی در منطقه جیرفت

علیرضا خالصی

۴۸-۵۴
۶

تاثیر روش های غیر دارویی برکاهش اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زا، مرور سيستماتيک کارآزمايي هاي باليني

 شکوفه ترکاشوند، مهدیس نافع، خدیجه نعیمایی عالی 

۵۵-۷۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰