دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مطالعه فون بیمهرگان کفزی تالاب انزلی در سال ۱۳۹۳

 احمد قانع، مریم فلاحی، علیرضا میرزاجانی، سیامک باقری، اسماعیل یوسف زاد

۱-۱۲
۲

ریخت شناسی، شناسايي، پراكنش و تنوع گونه ­ای فیتوپلانکتونِ­ خانواده دزميدياسه درمناطق مختلف تالاب ‌انزلي‌‌

 مرضيه مكارمي، جليل‌ سبك‌آرا، نیلوفر سبک آرا

۱۳-۲۷
۳

راههای پیشگیری از آلودگی هوا در کلان شهرها

 مریم ملک

۲۸-۴۰
۴

تشخیص سرطان پستان با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری

فاطمه قائمی، ایرج مهدوی

۴۱-۵۵
۵

بررسي اثرات هورمونه های اکسین سیتوکینین و جیبرلین بر جوانه زني و رشد گياه هاي ارقام گندم تحت تنش شوري

 علی اصغر علی اکبری

۵۶-۷۳
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰