دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۹۴

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی فناوری بیومتریک و روش تشخیص چهره در فرآیندهایی مالی و امنیتی

محمد رضا محمدی احمدآباد

۱-۸
۲

بررسی محتوای اطلاعاتی سود وجریان های نقدی ارائه شده در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مریم مهماندوست خواجه داد

۹-۲۵
۳

تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پایش زمان،­هزینه و ریسک پروژه

نسیم نامجو، دکتر مجید سبزه پرور

۲۶-۳۵