دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

رابطه هوش تجاری و مزیت رقابتی شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

غلامرضا رحیمی، شیرزاد خضری، سهیلا نیک نفس، حمزه خضری

۱-۶
۲

بررسی و ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران از لحاظ تخصیص منابع و ارائه راهکارهای کاربردی

سعید شعوری، میثم الهیاری

۷-۲۰
۳

بررسی رابطه وجود حسابرسی داخلی با حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌

مهدی تیمورزاده، محمدباقر یزدانی خداشهری

۲۱-۳۳
۴

بررسی نقش هزینه های رویگردانی بر وفاداری مشتری در روابط  تجاری در بازارهای صنعتی (B2B)

سید صادق جعفری فارسی، فاطمه زاهدی

۳۴-۴۴
۵

بررسی رابطه سواد مالی مدیران مدارس و ویژگی های جمعیت شناختی (مطالعه موردی: مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان آبدانان)

 عباس بابایی، فرشاد رضایی نژاد، عین الله ابوالفتحی

۴۵-۵۸
۶

نقش میانجی پیوندکاری در ارتباط بین منابع شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه)

هادی فرهنگیان نیا، نریمان عبدی

۵۹-۷۹
۷

ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار

مهدی باقری، آیدا دانش

۶۰-۶۹
۸

تاثیر کیفیت و تداوم حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

آزاده محمودی کوهی، صغری قبادی

۷۰-۸۳
۹

بررسی فرصت سرمایه گذاری با تجزیه و تحلیل ساختار مالی بر ارزش شرکت

رضا فروزش

۸۴-۹۲
۱۰

بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری، کنترل و برنامه ریزی مدیران در شرکت آریا ساسول

آرزو فریدنیا

۹۳-۱۰۴
۱۱

ميزان آمادگي شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه جهت استقرار مديريت کيفيت جامع

مجيد جهانگير فرد، سمانه عموزاده

۱۰۵-۱۱۷
۱۲

تأثیر نوسانات پولی بر بازار سهام در ایران

علیرضا فهیمی

۱۱۸-۱۳۴
۱۳

بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر رفتار ریسک­پذیری سرمایه­گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها

علیرضا داوودی، علیرضا مبارکی

۱۳۵-۱۵۵
۱۴

بررسی ارتباط بین کیفیت افشا، ساختار مالکیت، هزینه حقوق صاحبان سهام وتاخیر در گزارش سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صمد محمودی پارسا 

۱۵۶-۱۷۴
۱۵

بررسی توانمندی کارکنان دیوان محاسبات و نیاز سنجی جهت انجام حسابرسی های مالی و عملکرد

پریسا رسولی

۱۷۵-۱۸۵