دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی رابطه بین استراتژی­های رهبری هزینه، تمرکز و تمایز با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی

حسین محسنی قلعه قاضی، حسام الدین کمال زاده، مهدی باقری

۱-۱۳
۲

بررسی نقش مدیریت سیستم پاداش در انگیزش

غلامرضا رحیمی، قادر خلیق

۱۴-۲۶
۳

تعامل بانک با شرکت های بخش خصوصی در ترمیم خلا نقدینگی کوتاه مدت (مطالعه موردی: شعب بانک هاي شهر منطقه ۲)

مهران مولوي، لقمان سلطانی، رامین اسمعیل نژاد

۲۷-۳۸
۴

مالیات و اثرات آن بر اقتصاد زیرزمینی

نرگس ایوبی، محمد طاهر هنجنی

۳۹-۴۹
۵

تحقق اقتصاد مقاومتی مبتی بر بازاریابی بین المللی

محمود نعمتیان، کاظم سالار، فرزانه نشاطی

۵۰-۵۶
۶

بررسی رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده با گرایش‌های فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهر یاسوج)

رضا اسماعیلی، مهرداد کرمی، نور محمدی، مسلم مرضی پور

۵۷-۸۰
۷

تغییر مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسان در حسابرسی بخش خصوصی (تحلیلی در بازار سرمایه ایران)

میلاد مرشدی، سعید مرادپور 

۸۱-۹۴
۸

تجزیه و تحلیل عملکرد و رتبه بندی بانک های ایران با استفاده از نسبت های مالی

علی کارشناسان، مجید خدایاری فرد

۹۵-۱۰۷
۹

بررسی رابطه تنظیم هیجانی و خودکارآمدی کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر اصفهان

رویا محمدی، اقبال زارعی 

۱۰۸-۱۱۹
۱۰

تاثیر آموزه های عرفان اسلامی بر اقتصاد مقاومتی در سازمان های دولتی و خصوصی ایران

خلیل بهرامی قصرچمی

۱۲۰-۱۳۲
۱۱

بررسی تأثیر ابعاد فن‌آوری اطلاعات بر مدیریت استعداد در مؤسسات مالی جنوب استان آذربایجان غربی

علی فلسفی، پریسا زمانی 

۱۳۳-۱۴۶
۱۲

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و رفتار سرمایه‌گذاران با تاکید بر نظریه مالی رفتاری

حمیدرضا وکیلی فرد، معصومه رستمی 

۱۴۷-۱۶۰
۱۳

بررسی تاثیر فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر وصول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

جلال رستمی

۱۶۱-۱۷۳
۱۴

نقش تئوری مشروعیت و تئوری ذینفعان در مسئولیت اجتماعی شرکتها

مجید مرادی

۱۷۴-۱۸۶
۱۵

بررسی رابطه بین تأمين مالي با تغييرات محرک های محافظه كاري (مشروط) حسابداري در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اکبر امینی مهر، مریم سرداری کاوکانی

۱۸۷-۲۰۰