دوره ۳، شماره ۲/۱، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسي تاثير همسویی استراتژيك فناوري اطلاعات و کسب و کار برعملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسدالله قیصری، علی محمدی، هادی جامشی

۱-۲۱
۲

تحلیل و بررسی نقش صورتهای مالی در تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس (مورد مطالعه: صنایع لوله های پلی اتیلن)

هادی جامشی، اسدالله قیصری

۲۲-۳۷
۳

بررسی رابطه بین کیفیت گزارش­گری مالی درشرکت ها و تحریفات مالی، مالیاتی و قانونی

 امير فرجي، مجيد داودي نصر

۳۸-۵۳
۴

استراتژي ها، مدل ها و مفاهیمِ قيمت گذاري محصولات

 علی نادری، مجتبی مطلبیان

۵۴-۷۱
۵

اطمینان بیش از حد مدیریتی، دخالت دولت و تصمیم تامین مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

اکبر سلامی، احمد اصلی زاده، محمدرضا عسگری

۷۲-۸۸
۶

مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي (استفاده از يك مشتق ديگر به جاي استفاده از مدل پايگاه دانش)

 نصراله شاهی سوق، صفیه محمدحسینی

۸۹-۱۰۸
۷

بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد صحيح مالي در شرکت پالایش پخش نفت آبادان

 حمیده رنجبر، یاسر کاییدی

۱۰۹-۱۲۹
۸

مطالعه امکان کسب درآمدهای مالیاتی جدید در استان کهگیلویه و بویر احمد

سهیلا افشار، یعقوب زراعت کیش 

۱۳۰-۱۴۵
۹

تاثير نهادها برصادرات: رویکرد داده های پانل

 پروانه سلاطین، مجتبی حریف، سمانه محمدی

۱۴۶-۱۵۹
۱۰

رابطه بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 بیژن عابدینی، امیررضا خانی­ذلان، حسین رجب­دُری

۱۶۰-۱۶۸
۱۱

بررسی تاثیر خصوصیات شرکت ها بر بکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پوریا شیخی ستوده، احمد ناصری، عباسعلی حق پرست

۱۶۹-۱۸۲
۱۲

مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

 پدرام شیخی ستوده، احمد ناصری، عباسعلی حق پرست

۱۸۳-۲۰۱
۱۳

بررسی فرصت ها و تهدید های فین تک (FIN TECH) برای سیستم بانکی ایران

احد شفق، لیلا عبدالهی دزفولی نژاد

۲۰۲-۲۱۰
۱۴

بررسی نقش مفاهیم حسابرسی بر میزان کشف جرایم حسابرسی در دیوان محاسبات کشور

 محمد جواد طاهری

۲۱۱-۲۱۹
۱۵

بررسی عملکرد سرمایه گذاری و اشتغال زایی استان لرستان در راستای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن وتجارت استان)

 محسن نظری فارسانی، نازنین نورمندی، الهام قندعلی

۲۲۰-۲۳۹