دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی رابطه بین تعدیلات سنواتی و مدیریت سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 مهرداد قنبری، سید علی ملیحی، جواد ذلفقاری تابش، علیرضا صنعتی آراسته

۱-۱۷
۲

بهینه یابی زمان، هزینه، کیفیت و ریسک با استفاده از روش الگوریتم جامعه مورچگان

 علی خوزین، جمال محمدی

۱۸-۳۶
۳

پیش بینی فروش و هزینه ها با استفاده از شبکه عصبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 مهرداد قنبری، جواد ذلفقاری تابش، علیرضا صنعتی آراسته، سید علی ملیحی

۳۷-۵۴
۴

بررسی تاثیر مدیریت محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری

 حمیدرضا آرایش

۵۵-۶۴
۵

بررسی نقش و جایگاه حسابرسی مدیریت بر میزان اثربخشی در دیوان محاسبات کشور

 مرتضی افضلی

۶۵-۷۹
۶

کاربرد ترکیب شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و الگوریتم رقابت استعماری در پیش‌بینی بازده سهام

 نگار خسروی پور، بهزاد یوسفیان امیرخیز

۸۰-۱۰۱
۷

بررسی فاصله بین عملکرد موجود و مطلوب ابعاد سیستم کارت امتیاز متوازن در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد تهران

 ایوب جهانیان، محسن حمیدیان، نگار خسروی پور، حیدر عزیزی

۱۰۲-۱۱۳
۸

مدیریت ریسک و قوانین بازل در بانک های نمونه ایرانی

احمد اصلی زاده، آرش برنده پورمهرام، حسین صارمی

۱۱۴-۱۳۴
۹

رویکرد تئوری وابستگی به منابع در مدیریت تحول، از دیدگاه آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک

 علیرضا امیرکبیری، وحید محمدی، سید حسین مقتدر، سجاد جلالی 

۱۳۵-۱۵۶
۱۰

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد تهران)

 مریم حسینی، سیده پریسا مرئی

۱۵۷-۱۷۰
۱۱

ارتباط بین اجتناب مالیاتی، نگهداري وجوه نقد، و عدم قطعيت بازار در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

مهرداد قنبری، مهدی نیک­جو، بهاره دست­غیب

۱۷۱-۱۸۲
۱۲

بررسی رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود نقدی پرداختی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 انيسه رعيت زاده، سيروس كراهي مقدم

۱۸۳-۱۹۳
۱۳

بررسی جایگاه داده‌کاوی در امور مالی و حسابرسی

 شبنم طاوری

۱۹۴-۲۰۴
۱۴

مروری بر بانکداری الکترونیک در ایران، ضرورت توسعه و امنیت آن

داریوش قربانی

۲۰۵-۲۲۰
۱۵

تحليل محتواي كتب قران دوره ابتدايي براساس مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري

 رضا عقیلی، پریسا فرهادی بیرگانی، آرزو جمالی امام قیسی

۲۲۱-۲۳۱