دوره ۴، شماره ۱/۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

ارزیابی عملکرد دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

 فاطمه تولایی، علی مهدیزاده اشرفی

۱-۲۰
خرید
۲

بررسی اثربخشی دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد مطالعه در شرکتهای گروه سرمایه گذاری سیمان تامین

 علی کیانی سرکله

۲۱-۳۵
خرید
۳

تاثیر کیفیت سود بر هزینه سرمایه و بازده سهام با تاکید بر اقلام تعهدی

 رضا زارعی، فرزین خوشکار، پیمان دلیر

۳۶-۴۷
خرید
۴

تجزيه و تحليل اقتصادی سيستم توزيع در بازاريابی زیتون در شهرستان طارم

 سعید رجبی، حسن اسماعیل پور، طاهره عاشوری

۴۸-۷۰
خرید
۵

ارتباط بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت سود: آیا حمایت از سرمایه گذار حائز اهمیت است؟

 عزیز گرد، عسل بختیاری سوجبلاغی

۷۱-۸۳
خرید
۶

بررسی تاثیر بحران مالی بر رابطه بین بدهی و رفتار وامدهی بانکها با تمرکز بر نوع مالکیت بانکها در صنعت بانکداری ایران   

 فرحناز فتحی، آلبرت بغزیان، محمد خدائی وله‌زاقرد

۸۴-۱۰۷
خرید
۷

مدیریت درآمد با استفاده از تغییر طبقه بندی

علی اصغر صالحی، سید مجتبی کرمانی زاده، عزیز گرد، خاطره آهنود

۱۰۸-۱۲۱
خرید
۸

اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی

 عزیز گرد، حسن جواد صوفی املشی

۱۲۲-۱۳۳
خرید
۹

تأثیر بازده خالص دارایی‌های عملیاتی بر ارزش‌افزوده اقتصادی به تفکیک نوع مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ارسلان شعبان‌زاده، زهره حاجیها

۱۳۳-۱۴۷
خرید
۱۰

کیفیت حسابرس و تجدید ارائه صورتهای مالی با تاکید برنقش دقت پیش بینی سود درشرکتهای پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران

 توحید شیخ بستان آباد، نسیمه شیخ بستان آباد، احمد زارعی بستان آباد

۱۴۸-۱۶۶
خرید
۱۱

بررسی رابطه بین معامله با اشخاص وابسته، مالکان غالب و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 عزیز گرد، علی اصغر صالحی، سید مجتبی کرمانی زاده، خاطره آهنود

۱۶۷-۱۸۳
خرید
۱۲

بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از مدل‌های OGARCH و مارکوف سوئیچینگ در بورس اوراق بهادار تهران

 مهدی ایازی، معصومه لطيفي بنماران

۱۸۴-۱۹۹
خرید
۱۳

مقایسه مدل های استراتژیک و کاربرد آن ها در سازمان ها

محمد رضا جوادی، حمید رضا نور بخش، مهسا نوروزی

۲۰۰-۲۱۱
خرید
۱۴

بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر بهای تمام شده و عملکرد نوآوری از طریق متغیر میانجی فعالیت های مدیریت ریسک و حاکمیت قانون

 ماندانا اورک، لیلا محمدصادقی

۲۱۲-۲۲۷
خرید
۱۵

سنجش رابطه ­ی بین پرتفوي هاي با بتاي مطلوب و نامطلوب و بازدهی اوراق بهادار (مورد مطالعه: صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران)

 محمدرضا عسگری، فرشته خوروين

۲۲۸-۲۴۵
خرید
۱۶

بررسی اثر متقابل مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان پذیری سود

طاهر ابراهیم زاده، زهره حاجیها، سروه شکرالهی

۲۴۶-۲۶۰
خرید
۱۷

توانایی مدیریت و ارزش حاشیه ای وجه نقد

عزیز گرد، مهدی بیاتی، فاطمه رضایی

۲۶۱-۲۸۰
خرید
۱۸

بررسی تاثیر منابع فن­آوری اطلاعات بر مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیت مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت های بیمه ای استان تهران)

سیده معصومه خاتمی، منصور خیرگو، مجید رمضان

۲۸۱-۳۰۰
خرید
۱۹

مطالعه تجربی تأثیر سطح درگیری (مشارکت) ذهنی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تعدیل گری سطح تفسیر مصرف‌کننده

عبدالحسین کرمپور، رضا صفاییان

۳۰۱-۳۱۶
خرید
۲۰

بررسی ارتباط همزمان متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

مهدی کاشی زنوزی

۳۱۷-۳۲۹
خرید