دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

تاثیر عوامل مالی، سیاسی و روانی بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حسین رحیمی، عباس شاکری

۱-۱۳
خرید
۲

تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبارات و ریسک سقوط

عزیز گرد، نورعلی مهدوی

۱۴-۲۸
خرید
۳

بررسی نقش تعدیلگر چرخه عمر در ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 سعید کاشی زنوزی

۲۹-۴۳
خرید
۴

بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عامه (مطالعه موردی: تئاترهای تجاری)

عزیز گرد، حسن جواد صوفی املشی

۴۴-۵۲
خرید
۵

بررسی رابطه بین استاندارهای بین‌المللی حسابداری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ‏

آسیه روی گر، علیرضا میر عرب بیگی

۵۳-۶۵
خرید
۶

تأثیر کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران

یونس امجدیان، داود همتی، علی حیدری، ثریا عباسی نیاء

۶۶-۷۸
خرید
۷

از هزینهیابی بر مبنای فعالیت تا هزینهیابی بر مبنای فعالیت تعدیل شده

علی امیری، فریده فرجی، علی خوشدل

۷۹-۸۸
خرید
۸

بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) به روش­AHP

جمال محمدی، علی خوزین

۸۹-۱۰۸
خرید
۹

نقش سیستم‌های اطلاعات حسابداری بر عملکرد سازمانی

احسان قدردان، هادی ملکیان، روژین صالحی آزاد، پرستو کریمی نصرت

۱۰۹-۱۱۷
خرید
۱۰

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در شهرداری‌های جنوب استان آذربایجان غربی

لقمان شافعی

۱۱۸-۱۲۶
خرید
۱۱

بررسی نقش حسابداری منابع انسانی بر عملکرد سازمان‌های ورزشی با رویکرد BSC

ابراهیم نبیونی، بهاره رحمانی

۱۲۷-۱۳۶
خرید
۱۲

بررسی مسئولیت مدنی بانک­ها در قبال کمک­های فنی، اقتصادی، مالی پروژه­های عمرانی و تولیدی از طریق تسهیلات فاینانس بانکی

عبدالرضا حسینلو، علی پور قصاب امیری

۱۳۷-۱۴۹
خرید
۱۳

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر بازده دارایی ها و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بیژن عابدینی، آرزو فریدنیا

۱۵۰-۱۶۰
خرید
۱۴

رابطه بین ساختار سازمانی، هزینه‌های نمایندگی و کیفیت سود

یونس امجدیان، مجید ملائی، شهروز گویری، زهرا اسماعیلی

۱۶۱-۱۸۲
خرید
۱۵

مروری بر سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان

حمید کرمی، ابوذر دریالعل

۱۸۳-۱۹۳
خرید
۱۶

بررسی رابطه اعتمادبه‌نفس بالای مدیریتی بر رابطه بین عدم اطمینان نسبت به تورم با سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد

مژگان معلمی کشکوئی، محمد خیری

۱۹۴-۲۰۵
خرید