دوره ۴، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

رابطه بین جریان نقدی و اقلام تعهدی با توجه به چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مجید مرادی، زهرا مرادی، ابراهیم رحیمی

۱-۲۵
خرید
۲

تأثیر سن شرکت و منابع نامشهود بر رابطه بین کارآفرینی و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در تهران

مهدی ناظمی اردکانی، ابراهیم خدادادی، هادی نوری زاده

۲۶-۴۰
خرید
۳

بررسی تأثیر تئوری علامت‌دهی بر سیاست تقسیم سود متعادل در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 سيامك كورنگ بهشتي، اميرحسين مهندس، فرزانه السادات عسگريان

۴۱-۵۵
خرید
۴

بررسی تأثیر نامه مدیریت بر سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌های مورد رسیدگی سازمان حسابرسی

ابراهیم آذرکمند

۵۶-۶۵
خرید
۵

بررسي تأثير ساختار بازار محصول بر کيفيت سود

مهدي ايزدپناه

۶۶-۷۳
خرید
۶

بررسی تأثیر تمایلات رفتاری سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام

فرزین خوشکار، داوود گرجی زاده، لیلا عبدی

۷۴-۸۷
خرید
۷

تأثير فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جریان‌های نقدي آزاد بر نسبت بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

فریدون رهنمای رودپشتی، سمانه فتح علیان، ستاره رضی کاظمی، شهرزاد کاشانی تبار

۸۸-۹۷
خرید
۸

بررسی تأثیر متغیر نرخ ارز و شاخص بورس و نسبت ارزش دفتری بر صحت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

زینب حسینی لقب

۹۸-۱۰۹
خرید
۹

ارائه الگوي تشخيصي اجتناب مالياتي در شرکت‌ها با رويکرد داده‌کاوی

زهرا اسماعیلی، فرزین رضایی، امید سجودی

۱۱۰-۱۲۴
خرید
۱۰

عوامل و سیاست‌های محرک بازار سرمایه ازنظر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

سید علیرضا طبایی عقدایی، محمد رضا عسگری، رویا دارابی

۱۲۵-۱۳۹
خرید
۱۱

اثرات تجربیات فردی خاص در کمیته حسابرسی نظارت بر نتایج گزارشگری مالی

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، جواد آهوئی

۱۴۰-۱۵۱
خرید
۱۲

ارزيابي ارتباط بين حاكميت شركتي و مديريت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا زمردیان، شهرزاد کاشانی تبار، فاطمه خاکساریان

۱۵۲-۱۶۲
خرید
۱۳

بررسی نقش میانجی‌گری معیار عدم نقدشوندگی در رابطه میان افشای اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت

محمود نیک پسند، علیرضا میرعرب بیگی، اکبر سلامی

۱۶۳-۱۷۳
خرید
۱۴

بودجه‌ی کارآفرینی: متحد سازی درون‌مایه‌ها و مسیرهای آتی

عزیز گُرد، علی اصغر صالحی، آرام جواهری

۱۷۴-۱۹۹
خرید
۱۵

مدیریت چالش­های نظام بانکی ایران در زمان تحریم و ارائه راهکار

صدیقه قرمزی

۲۰۰-۲۱۰
خرید
۱۶

بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش‌بینی‌شده در شرکت‌های داروساز در بورس اوراق بهادار

فاطمه سادات فاطمی نسب، حسین پناهیان

۲۱۱-۲۲۸
خرید
۱۷

بررسی ارتباط میان معیارهای تک‌بعدی و چندبعدی نقدشوندگی سهام با هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسماعیل فرهمند حسن‌آبادی، علیرضا میرعرب بایگی

۲۲۹-۲۴۰
خرید
۱۸

نقش حاکمیت در تأمین مالی سلامت

عزیز گُرد، علی اصغر صالحی، آرام جواهری

۲۴۱-۲۶۴
خرید
۱۹

کیفیت حسابرسی، تأمین مالی بدهی و مدیریت درآمد

عزیز گُرد، علی اصغر صالحی، آیت اله یعقوبی

۲۶۵-۲۸۹
خرید
۲۰

بررسی رابطه اعتبارات صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: استان فارس)

علیرضا قره خانی، فرحناز مشایخ، شهرام حافظی

۲۹۰-۳۰۴
خرید
۲۱

بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر عملکرد مالی شرکت‌ها با نقش میانجی رضایت مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: شرکت رامک شیراز)

حسن فراتی، محمد زاغیان، سجاد دهدارزاده

۳۰۵-۳۱۸
خرید
۲۲

بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری بانک­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

زهرا لطیفی­ پور توسروندانی

۳۱۹-۳۳۰
خرید
۲۳

 بررسی رابطه بین ارزش نقدی و محافظه­ کاری حسابداری: نقش سهامداران کنترلی

 عزیز گرد، زهرا لطیفی­ پور توسروندانی

۳۳۱-۳۵۰
خرید
۲۴

ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی

علی‌اصغر صالحی، فاطمه سادات رفیعی

۳۵۱-۳۵۷
خرید
۲۵

اثرات استراتژی زیست‌محیطی، عدم اطمینان زیست‌محیطی و تعهد مدیریت ارشد به عملکرد زیست‌محیطی شرکت با تأکید بر نقش حسابداری مدیریت زیست‌محیطی

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، فیروزه کریمی

۳۵۸-۳۷۸
خرید
۲۶

تأثیر نرخ بهره در سپرده‌های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی

علی‌اصغر صالحی، فاطمه هنرجو بارکوسرائی

۳۷۹-۳۸۷
خرید
۲۷

حسابرسی بخش عمومی و ارزش و اعتبار آن

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، مریم آقابابایی

۳۸۸-۴۰۲
خرید
۲۸

دیدگاه­های منتقدانه در حسابدار

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، مریم آقابابایی

۴۰۳-۴۲۰
خرید