دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

نقش فناوری اطلاعات در جرایم اینترنتی شبکه بانکی

مهران مولوی، لقمان سلطانی، بهنام زیرک طلاتپه

۱-۵
۲

بررسي تاثير فناوري نوين سيستم هاي اطلاعاتي بر بهبود تصميم‌گيري مديران

مهران مولوی، رحیم اصل ثانی، جعفر زارعی

۶-۱۲
۳

بررسی ویژگی­های هندسی گره در معماری اسلامی

حامد حیاتی، حسین آقا محمدی

۲۳-۲۸
۴

مدلسازی و اصلاح مقطع عرضی رادار (RCS) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

امیر کشانی فرد، فرهاد مصری نژاد

۲۹-۴۹
۴

دستیابی به مزایای معماری نرم‌افزاربه کمک مدلسازی UML درروش Extreme Programming

کامیارعبدالمحمدی، منصور اسماعیل پور، محمدمهدی شیرمحمدی

۵۰-۶۴
۶

نقش استانداردها در مدیریت امنیت اطلاعات

نفیسه قدمی گلشیخ

۶۵-۷۸