دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

برآورد عمق ناپيوستگي موهو براي آذربايجان با استفاده از داده هاي گراني سنجي زميني به روش تکرار پارکرـ اولدنبرگ

امیرحسام آقایی میبدی، حمیدرضا نانکلی، رضا صنایعی

۱-۱۶
۲

شناسایی، اولویت­بندی فناوری­ها و تعیین استراتژی شرکت های تولید کننده با استفاده از رویکرد عملیاتی

محسن  رضائی منش، کامران جمالی فیروز آبادی

۱۷-۲۴
۳

مقایسه عملکرد جابجاگر فاز کنترل شونده با تریستور و ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا در کنترل بار- فرکانس

مجتبی پیامی، علیرضا صفاریان، محسن صنیعی

۲۵-۳۵
۴

بررسي نقش و اثرات همتاسازي بين شبكه‌ها در مراكز تبادل ترافيك اينترنتي

بهروز عباس‌زاده، خديجه فضائلي

۳۶-۴۷
۵

انتخاب سرخوشه بهینه در شبکه حسگر بی سیم با رویکرد نظریه بازی ها

آزاده نوایی تورانی، سیدحمید حاج سید جوادی

۴۸-۵۹
۶

بومی­سازی و پیاده­سازی تجارب و الگوهای موفق امنیت اطلاعات در فرآیندهای چرخه عمر نرم­افزاری مبتنی بر استاندارد  ISO/IEC15504

علی­ اصغر قرايی، دکتر ناصرمدیری

۶۰-۷۰
۷

ارائه‌ی کپچای خطای دید جهت بهبود امنیت

علی شمسایی، دکتر محسن سرداری

۷۱-۸۰
۸

مقاوم‌سازی و بهبود کپچای متنی با استفاده از جدول تلاقی حروف و دایره رنگها

علی شمسایی، محسن سرداری

۸۱-۹۲
۹

ارزیابی پارامترهای الگوریتم های خوشه بندی به منظور افزایش طول عمر شبکه حسگر بی سیم

آزاده نوايي توراني، سيد حميد حاج سيد جوادي

۹۳-۱۰۸
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰