دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

پروتکل مسیریابی با قابلیت اعتماد و بهینه سازی  مصرف انرژی  در شبکه های بی سیم

حمداله غمگین 

۱-۱۵
۲

کنترل دما و غلظت راکتور تانک همزن پیوسته با استفاده از کنترل­کننده پیش­بین مبتنی بر مدل

رضا طیبی، امین فرمانبردار 

۱۶-۲۵
۳

اثبات مسائل مربوط به نامساوی‎ها درعلم ریاضی

پروانه میرزایی

۲۶-۴۲
۴

اصول و معیارهای طراحی پارک دوستدار کودک با تاکید بر عناصر طبیعی (نمونه موردی: پارک شهدای یافت آباد)

شیوا حسن زاده گان

۴۳-۵۹
۵

انرژی­ های تجدیدپذیر و ضرورت توسعه آن بمنظور کاهش آلودگی محیط زیست

برهان آذرم

۶۰-۶۹
۶

طراحی و پیاده­سازی یک سامانه كنترل و مانيتورينگ بومي

محسن قربانعلي افجه، مهدی افغانی

۷۰-۸۴
۷

استفاده از داروی راپرازول به عنوان بازدارنده خوردگی آلومینیوم در محیط اسید کلریدریک

کاوس رضایی جهرمی، چنگیز دهقانیان

۸۵-۹۱
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰