دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مکان ­یابی پارکینگ طبقاتی و نقش آن درکاهش ترافیک با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: مرکزشهرملایر)

نیلوفر سلطان محمدی، الهه گودرزی، سمیرا مومنی، نرگس سلطان محمدی

۱-۱۰
۲

ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری

آرمان شاهنظری، عباس روحانی، محمدحسین آق‌خانی، محمدعلی ابراهیمی‌نیک

۱۱-۲۱
۳

ارزیابی عددی اثر فشار و تراوش آب در طراحی تونلهای تحت فشار

 علیرضا پیشکاری احمد اباد، اکبر مختارپور، امید توسلی 

۲۲-۴۴
۴

بررسی اصول طراحی معماری مسکونی با تأکید برپدافند غیر عامل

 محمود آقابابایی

۴۵-۵۷
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰