دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تشخيص هرزنامه در شبكه هاي اجتماعي براساس رفتار كاربران مبتني بر نظريه فازي

 فرزانه پرگنه، محسن فیروزبخت

۱-۱۳
۲

بررسی پتانسیل پلاسری و ژئوشیمیایی-کانی سنگین رسوبات بستر رودخانه خررود (استان قزوین)

 زهرا کیامیری، تقی نبئی، سید رضا مهرنیا 

۱۴-۲۲
۳

بررسی و تبیین نقش و جایگاه روش های نوین الگوریتم ژنتیک برای خوشه بندی داده ها

 میثم رهنمای فلاح، مرضیه فریدی ماسوله، محمدرضا عسگری پور

۲۳-۳۱
۴

بررسی نقش تشکل های آب بران در مدیریت بهره برداری بهینه در شبکه‌های آبیاری مدرن و سنتی دشت زرینه رود شهرستان میاندوآب

 علی علیزاده، لورنس انویه تکیه­، ناصر محبعلی پور

۳۲-۴۸
۵

ضرورت حذف فایل ها به صورت ایمن در سیستم های مختلف و نحوه حذف

 یاسمن رهبری

۴۹-۶۱
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰