دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارزیابی شیارشدگی نانواکسیدآهن در مقابل نانو اکسیدآلومنیوم توسط دستگاه ویل تراک در عملکرد آسفالت ماستیک درشت دانه

 سجاد کفاش زاده، امیرحسین رفیعی فنود، مرتضی سبزواری زاده

۱-۱۳
۲

طراحی پايدارساز سيستم قدرت به روش تطبيقی به منظور نامعينی ضريب دريفت و بهره کنترل

حسن فاتحی مرج، مجید عمادآبادی

۱۴-۳۰
۳

مدیریت ریسکهای اجتماعی با ملاحظه توسعه پایداری اجتماعی

 غلامرضا حسینعلی بیکی

۳۱-۳۸
۴

بررسی سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک جاده ای در بزرگراه­ها

محمد عابدینی، سجاد کفاش زاده، محمد مرادیان، محسن یاربی

۳۹-۴۹
۵

بررسی تاثیر استفاده از نانو کربنات کلسیم بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ

 احسان گرایی، فریدون مقدس ­نژاد

۵۰-۶۰
۶

تشریح امنیت در فناوری های ارتباط از فاصله نزدیک و ارائه روش هایی به منظور بهبود امنیت در آن

 اميد موقّر

۶۱-۶۹
۷

سیمولاسیون بدن توسط امواج رادیویی در وضعیت های مختلف به روش FDTD

 بهناز خنک خان، جلیل مظلوم

۷۰-۷۶
۸

وضعیت مختلف بدن و شبیه سازی امواج رادیویی آن 

 بهناز خنک خان، جلیل مظلوم

۷۷-۸۲
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰