دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

ارائه آزمونی جدید برای آنالیز دوام بتن تحت شرایط مختلف

امیر شه لی، سعید شه لی

۱-۷
خرید
۲

بررسی و تحقیق ﻋﺮض مؤثر اﻟﻴﺎف در ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ در بتنهای مسلح

فرید شاهرخی

۸-۱۶
خرید
۳

بررسی تأثیر اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ سازه‌های ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ نیروهای جانبی

علی رضا رضایی جیحون آبادی

۱۷-۲۶
خرید
۴

تحلیل و بررسی سیستم مدیریت انرژی در ساختمان

داود پوريان، حامد چهارراهی

۲۷-۳۷
خرید
۵

مطالعه و بررسی پارامترهای تجربی چین‌خوردگی ورق دولایه آلومینیم/ فولاد در فرآیند کشش عمیق و مقایسه آن با المان محدود

مهران میرزایی، نسیم نایب پاشایی، نیما راسخ صالح 

۳۸-۴۹
خرید
۶

بررسی شکست و خستگی ­در پره ­­فن­ کولر­های ­هوایی­

قاسم فیروزیان، میلاد حیدری، امین ارجمندفرد

۵۰-۷۲
خرید
۷

بررسی روش‌های تولید بازدارنده‌های آتش فسفری به‌منظور ایجاد سطوح مقاوم در برابر حریق

ایمان شمس، بهرام عابدی روان

۷۳-۸۴
خرید
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰