دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۹۴

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی موانع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴

اشکان حسنی کریم آباد، مریم شمس الدینی، سوسن نورمحمدی

۱-۱۰
۲

بهبود کیفیت سرویس‌های MBMS در شبکه‌های نسل سوم موبایل با استفاده از مدیریت منابع رادیویی

پروین فرجی ، پیمان بیات

۱۱-۲۱
۳

ارزیابی میزان موفقیت آموزش الکترونیکی در مدارس هوشمند

پیام صادقی سیگارودی، سید ابوالقاسم میر روشندل

۲۲-۳۲
۴

بررسی نقش اکوتوریسم به عنوان رویکردی نوین در توسعه صنعت گردشگری و بهره­گیری از آن در طراحی مجموعه های اقامتی- توریستی (نمونه موردی: منطقه ۲۲ تهران)

زینب داودی، حسین ذبیحی

۳۳-۴۳
۵

نگرشی نو بر آینده پژوهی در فرهنگ دینی

سهیلا میری

۴۴-۵۹
۶

رویکردی آینده پژوهانه به وضعیت صنعت سیمان در بازار سرمایه بر اساس روش سناریونویسی

کیومرث احمدی، حامد علیپناه

۶۰-۷۲