دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مسئولیت مدنی پزشک از دید حقوقی و فقهی

سید مهدی احمدی، سارا سلمانی

۱-۱۱
۲

استراتژی انقلاب سبز در توسعه اقتصادی جوامع جهان سوم

یعقوب انصاری، مسعود افراسیابی، مهدی بیات

۱۲-۱۹
۳

تدوین برنامه ریزی راهبردی برای گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو

روشنک کاوسی

۲۰-۳۰
۴

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش در آموزش و پرورش خراسان جنوبی

علی خزاعی، محمود یقینی 

۳۱-۴۲
۵

ارزیابی دلایل توجه به مدیریت استراتژیک و روش های برنامه ریزی آن در دهه‌های اخیر

وحیده منوچهری

۴۳-۵۶
۶

زرد غالب (تاثیر غلبه نور زرد خورشید در تکامل کلیه گونه های موجودات)

کامران یغمائی

۵۷-۶۰
۷

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها به کمک مدل  swot

حمیدرضا وزیری گهری، زهرا رضائی 

۶۱-۷۷
۸

مروری بر توانمندسازی و رویکردهای آن در بین کارکنان سازمانها

علی کرمی 

۷۸-۸۶
۹

بررسی نقش نرم افزارهای شبکه اجتماعی موبایل بر روی روابط اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان ۲۴-۱۵ ساله شهر تهران)

ابراهیم کشاورزیان

۸۷-۱۰۵
۱۰

رابطه کیفیت آموزش علوم اجتماعی و کارآمدی این علوم در ایران

لیلا حافظی پور

۱۰۶-۱۱۴
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰