دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی رابطه بین استراتژی رقابتی پورتر و عملکرد سازمانی

حسین محسنی قلعه قاضی، حسام الدین کمال زاده، مهدی باقری

۱-۱۰
۲

آینده‌پژوهی روابط میان کشورهای ایران و عربستان

علی محمد حقیقی، علی اکبر کلیچ

۱۱-۲۶
۳

تأثیر وضعیت هوش مالی کارکنان و تأثیر آن بر عملکرد مالی دستگاه‌ها (مطالعه موردی: سازمان امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان غربی)

مهران مولوي، افشین مصطفی زاده، رامین اسمعیل نژاد

۲۷-۳۳
۴

تأثیر طبقات اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری

علی کریمی، سید صالح موسوی

۳۴-۴۴
۵

نقش توسعه پایدار در فرهنگ و جامعه

لیلا حافظی پور

۴۵-۵۲
۶

بررسی و معرفی مدل ستاره ای طراحی سازمان

اکبر حسن پور، علی فراهانی 

۵۳-۶۰
۷

بررسی مبانی نظری ساختار درس پژوهی

نرگس ابوطالبی، فاطمه صغری مومنیان، خدیجه نوروزی

۶۱-۷۶
۸

تأثیر آموزش به شیوه‌ی PBI درفراگیری فیزیک به‌جای روش سنتی

زهرا رفیعه

۷۷-۸۴
۹

برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

مریم حسن پور رودبارکی، زهرا لبادی

۸۵-۱۰۲
۱۰

موانع ومشکلات خاص کلاس های چند پایه  و راهکارهای بهبود آن باستفاده از دانش مشاوره و روان شناسی

کیومرث نورایی  

۱۰۳-۱۱۵
۱۱

تبیین رابطه بین سکوت سازمانی و افول سازمانی با نقش واسطه ای اشتیاق کاری (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مخابرات شهرستان شیراز)

بیژن عابدینی، عشرت كرمي، حميد كرمي

۱۱۶-۱۲۸
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰