دوره ۳، شماره ۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مقایسه رابطه بین برنامه ­ریزی و کارایی در مدارس مقطع متوسطه پسران و دختران شهرستان قصرشیرین از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی۹۴-۹۵

کیومرث نورایی

۱-۱۳
۲

برنامه­ ریزی وتوسعه فرهنگی درعصر فرامدرن همراه با ارائه راهکار آمایش فرهنگی برای کشورهای درحال توسعه

مهدی مومنی، افشین منتظرالقایم، جعفرجعفری فرد

۱۴-۳۲
۳

تعیین الگوی اقتصادی در ایران

ایمان نوروزی

۳۳-۴۱
۴

نقش نوآوری باز ‌بر هوشمندی فناوری

حسام زند حسامی، مسعود ثابت، سید شهاب الدین حسینی

۴۲-۵۸
۵

بررسی مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظرمدیران

معصومه محمدیان، ابراهیم صالحی عمران، رضا پاشا

۵۹-۷۶
۶

آینده‌نگاری در حوزه‌ی انرژی و اولويت بندی شاخص های تاثيرگذار امنیت انرژی کشور

مهرداد رحمتی، مهدی معمارپور، احسان واعظی، سید کمال چهارسوقی

۷۷-۹۲
۷

بررسی هوش هیجانی معلمان استان مازندران

شقایق رضا پناه، زینب حاجی زاده رستمی، ملیحه حاجی زاده رستمی

۹۳-۱۰۱
۸

تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه درسی آموزش عالی

 مریم طالبیان، لادن سلیمی، زهرا اکبرزاده، مریم نعمتی

۱۰۲-۱۱۳
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰