دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی و شناسایی ارتباط اطلاعات حسابرسی بر تصمیم گیری مدیران دیوان محاسبات کشور

 مرتضی افضلی

۱-۱۲
۲

اهمیت تولید علم و راهکارهای پیشرفت علمی جامعه بر اساس رهنمودهای قرآن و نهج البلاغه

 کاوه علمداری، حسن کریمی

۱۳-۲۲
۳

بررسی انواع مدل­ های سواد اطلاعاتی

 صغری جهاندار لاشکی

۲۳-۳۹
۴

شناسایی مولفه های موثر در نحوه حسابرسی موفق از منظر حسابرسان دیوان محاسبات در جهت تحقق مدیریت موفق دستگاه های اجرایی کشور

 محمد جواد طاهری

۴۰-۵۰
۵

تاثير شاخص فلاکت بر رشد اقتصادي: رهیافت داده های پانل

 پروانه سلاطین، مریم مومنی فراهانی، سمانه محمدی

۵۱-۶۴
۶

بررسی و شناسایی الگوریتم پیشنهادی در زمینه جرائم الکترونیکی در وب سایت پورتال دیوان محاسبات کشور

 مینا جانتنی

۶۵-۷۷
۷

حذف

حذف

۷۸-۹۷
۸

بررسی تأثیر ریسک اطلاعات، اهرم مالی، بازده مورد انتظار سهام و فرصت‌های رشد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها

 محسن حمیدیان، راضیه فاتح پور، محمد رضا اقبالی مقدم

۹۸-۱۱۳
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰