دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مهندسی فروش، راهکاری نوین در بازاریابی اثربخش

 حسین وظیفه دوست، فرید غروی

۱-۱۰
۲

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان با استفاده از هوش استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهر زاهدان)

 عباس کیخا، صفورا قزاقی

۱۱-۱۹
۳

بررسی مشکلات درس تفکر و پژوهش درپایه ی ششم ابتدایی شهرستان اردل و ارائه راههای ارتقاء آن

 حمید ظفری دهکهنه، لیلا نوروز پور ممسنی، علی نوروز پور ممسنی

۲۰-۳۱
۴

بررسی تأثیر شبکه‌های مجازی بر تحول ارتباطات میان فرهنگی

هادی عبدالله تبار

۳۲-۳۸
۵

تاثیر فرمان آتش به اختیار رهبرانقلاب جمهوری اسلامی ایران درحوزه فکری و فرهنگی

 سید عباس قرشی

۳۹-۴۷
۶

مدل پردازي تأثیر هوش هيجاني بر رضايت از رشته تحصيلي در دانشجويان

 سکینه فردوسی مازندرانی، مسعود گرامی پور

۴۸-۵۷
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰