دوره ۴، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات در عملکرد کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای استان مازندران

آذر شاه بابایی

۱-۱۳
خرید
۲

چالش‌های بازار صنعت برق در ایران و ارائه راهکار

علی­رضا خصوصی

۱۴-۳۰
خرید
۳

شناسایی عوامل موثر بر برند سازی طلا و تاثیر آن بر اعتماد مصرف کننده

زینب شمس الدینی

۳۱-۴۴
خرید
۴

فرهنگ استفاده دانشجویان پسردانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج از شبکه‌های مجازی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنها

لیلا شکرالهی، مژده اردلانی

۴۵-۵۶
خرید
۵

تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی

بهمن خسروی‌پور، مریم زنگنه 

۵۷-۷۳
خرید
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰