دوره ۵، شماره ۱، بهار ۹۸

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

کارکردها و آسیب‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در روابط اعضای خانواده و عرصه هویت فرزندان

سعید مرادی، پارسا فرهادنیا، محمدمهدی عبدالملکی

۱-۱۹
۲

گذری تاریخی بر روش‌های تدریس نوین در مطالعات اجتماعی

میترا صحرایی، پیمان رحمتی

۲۰-۳۳
۳

نقش سیستم مدیریت استعداد در عملکرد کارکنان (مورد مطالعه شرکت برق منطقه‌ای فارس)

حسن رهگذر، فاطمه یوسفی 

۳۴-۵۰
۴

بررسی دلایل افت تحصیلی درپایه دوره ی دوم دبیرستان شهرستان قروه

راشد شکوهی

۵۱-۶۱
۵

فراموشی آگاهانه کارکنان در محیط کار و اثرات آن بر سازمان

نوید فاتحی راد، حمید کرمی، سعید گنجوی

۶۲-۷۳
۶

بررسی مولفه های توسعه در بخش کشاورزي (مطالعه موردی: استان فارس)

علیرضا قره خانی، فرحناز مشایخ، شهرام حافظ

۷۴-۸۲
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰