دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مناره در شهرهای اسلامی و نقش آن در نشانه شناسی شهری

علی اوصانلو

۱-۸
۲

مدیریت یکپارچه منابع آبی در برنامه ریزی شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی : تهران)

پروین پرتوی، سیده فخرالسادات قادری آل هاشم

۹-۲۴
۳

طراحی ورودی شهر های امروز با بهره گیری از هویت مندی شهرهای دیروز ایران

علیرضا عبداله زاده فرد، مجید رحمانی

۲۵-۳۷
۴

ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم پایدار (نمونه موردی: ناحیه سرآسیاب-کرمان)

محسن ایلاقی حسینی، نیما جهان بین

۳۸-۴۹
۵

نقش امنیت در توسعه گردشگری پایدار شهرستان مهران

پیام قربانی، محمد ایدی

۵۰-۶۱
۶

ساز و کارهای نظارت و کنترل مالی مدیریت شهری

علی زارعی، میثم بصیرت

۶۲-۷۸
۷

سناریوی ایجاد امنیت در فضا های شهری با استفاده از روش CPTED (با تاکید بر توانمند سازی امنیتی شهرها)

معصومه باقری، ابوالفضل زمانی، محسن زمانی

۷۹-۸۷
۸

ملاحظات ژئومورفولوژيکي در برنامه ريزي و توسعه پايدار شهرهاي مناطق خشک و نيمه خشک با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردي: شهر قم)

محسن جام، مصطفی عباسی

۸۸-۱۰۱
۹

پهنه بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر اصفهان بر پایه ی فاکتورهای طبیعی با استفاده از مدل فازی

خدیجه سعیدی، رقیه امیری

۱۰۲-۱۱۷
۱۰

حوزه های رودخانه ای و مدیریت آنها در ایران

پیمان کریمی سلطانی، کیومرث رضایی

۱۱۸-۱۲۷
۱۱

ارزيابي راهبردهاي استراتژيک توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل SWOTو ماتریس QSPM، مطالعه موردی: منطقه گريت-استان لرستان

مصطفی شاهینی فر، سعید فتوحی، مهدی خدادادی، مریم بیرانوندزاده، نوبخت سبحانی

۱۲۸-۱۴۳
۱۲

فرآیندهای ژئومورفولوژی در شهرهای کوهستانی (مطالعه موردی: شهرستان پاوه)

مریم ولدخانی، حمیدرضا نادری فر

۱۴۴-۱۵۵
۱۳

مدل‌سازی توسعه شهرشیراز با تلفیق مدل اتوماتای سلولی و سیستم های فازی

غلامرضا فلاحی، مهران قبادیان نژاد

۱۵۶-۱۷۲
۱۴

رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه ۲۰ شهرداری تهران)

فضل اله اسمعیلی، مریم بیرانوندزاده‌، سعیده رشیدی اصل‌، مهدی خداداد

۱۷۳-۱۸۴
۱۵

ارزیابی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سکونت‌گاه‌های روستایی شهرستان‌های گیلان و گلستان

نوبخت سبحانی‌، مریم بیرانوندزاده‌، سارا موزرمی‌، مژگان فرج زاده

۱۸۵-۱۹۹
۱۶

امکان سنجی ایجادپارکینگ‌های عمومی درمحدوده بلافصل پیاده راه بخش مرکزی(میدان حشمت)

اکبر معتمدی مهر، گلناز طالبی

۲۰۰-۲۱۰
۱۷

راهكارهاي كاهش آثارفصلي بودن گردشگري در شهرستان رشت

منیژه اسکندر زاده دمیرچی، آزاده رحیم زاده 

۲۱۱-۲۲۳