دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تحلیلی بر نقش مؤلفه­های زیست محیطی در کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه ۷ شهر اهواز)

سعید امانپور، صفیه دامن باغ، نیلوفر آذربرزین

۱-۲۳
۲

ارزیابی میزان رضایت شهروندان از اجرای طرح مسکن مهر در شهر خرم آباد

محمدحسین بوچانی‌،  فاطمه الفتی‌، مریم بیرانوندزاده ‌

۲۴-۳۴
۳

نقش آسایش اقلیمی در تنوع سازی معیشت نواحی روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر)

وحید ریاحی، فرهاد جوان 

۳۵-۴۷
۴

طراحی هنرستان هنرهای زیبا با رویکرد معاصرسازی الگوهای پایدار مدارس سنتی

عاطفه جعفری، حامد ایمان طلب

۴۸-۶۲
۵

بررسي و تحليل عناصر و الگوهاي تاريخي معماري مدارس سنتی ايران

عاطفه جعفری، حامد ایمان طلب 

۶۳-۷۷
۶

بررسی تاثیر ساختمان های بلند مرتبه بر منظر شهر با تاکید بر خوانایی؛ نمونه موردی تهران

شیما پشم فروش، عمران کهزادی سیف آبادی

۷۸-۹۰
۷

تحلیلی بر جغرافیای تاریخی شهرستان بهشهر

رحیم حیدری گرجی، علیه اصغری گرجی

۹۱-۱۱۲
۸

مراتب تجلی توحید  در کیفیات کالبدی اجتماعی مساجد ایرانی

همایون اقبالی، حسن سجادزاده 

۱۱۳-۱۲۰
۹

درآمدی بر روانشناسی محیط و کارکرد آن در معماری و طراحی شهری

همایون اقبالی، حمیدرضا صارمی

۱۲۱-۱۲۸
۱۰

سیر تحولات شکلی معماری بازارهای ایرانی از دوره ی قاجار تاکنون (از بازار سنتی دیروز تا مراکز تجاری امروز؛ نمونه موردی بازارهای تهران)

سامان صادقی، حمیدرضا صارمی 

۱۲۹-۱۴۳
۱۱

رابطه کودک و طبیعت و تاثیر آن بر ایمنی و ایجاد حس امنیت در پارک­های دوستدار کودک

شیوا حسن زاده گان، مریم احمدی

۱۴۴-۱۵۲
۱۲

ارزیابی مولفه های کیفی موثر بر جذابيت پاركهاي شهري بر اساس نظر کاربران و با استفاده از تکنیکهای AHP و TOPSIS  (مطالعه موردی: منطقه يك شهراراک)

محمدکاظم یاوری

۱۵۳-۱۷۱
۱۳

بررسی تأثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی برآسایش بصری، سهولت دسترسی و افزایش سطح سرویس شهر اهواز نمونه موردی؛ منطقه ۱ (بخش مرکزی شهر اهواز)

سعید امان پور، شاهرخ افتخاری، افشین حکمتی اصل، نورا عبیات

۱۷۲-۱۸۴
۱۴

بررسی الگوهای همدید گرد و غبار بوشهر

هوشمند عطایی، زهرا بحرینی

۱۸۵-۱۹۳
۱۵

تاثیرات روحی و روانی باغ بام بر ساکنین ساختمان مسکونی (نمونه موردی ساختمان مسکونی رادین تهران)

علی توکلیان، حديثه كامران كسمايي، فهيمه معتضديان، مريم شايگان، محمد مهدي منسوجي

۱۹۴-۲۰۴