دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارزیابی مشارکت اجتماعی عشایر مطالعه موردی: عشایر بویراحمد (منطقه زیلایی)

 عمران کهزادی، یوسف تازش، امیر بسطامی نیا

۱-۱۱
۲

سنجش و ارزیابی امکان­ پذیری طراحی باند دوچرخه در خیابان امام علی ارومیه

 علیرضا سلیمانی، اسماعیل صفرعلی زاده، رباب حسین زاده، شیما مرجولی

۱۲-۲۳
۳

بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه امام­رضا (ع)

امیر رزاقی

۲۴-۵۴
۴

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه بازیافت شهرستان فلاورجان

 محمودرضا انوری، محمد جعفرزاده قهدریجانی، حبیب قاسمی

۵۵-۶۹
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰