دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

نقش مبلمان شهری درآرامش شهروندان (نمونه موردی: پارک­ کوثر شیروان)

عبدالرضا نورانی مقدم

۱-۱۳
۲

تأثیر آرام سازی ترافیک توسط امکانات پارک سوار در شهر بیرجند

 سجاد کفاش زاده، محمدعلی یوسفی، احسان نجفی

۱۴-۲۳
۳

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی کسب و کارهای زنجیره­ای (مطالعه موردی: جانمایی شعب بانک های با رویکرد تخصصی)

 سید مرتضی حسینی، محمدرضا فانی، محمدرضا ثاقب طهرانی

۲۴-۳۹
۴

ارزیابی پیامدها و بازتاب های ژئوپلیتیک ناشی از ورود آوارگان سوری به کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا

 حمیدرضا محمدی، کبری قامتی

۴۰-۵۶
۵

بررسی رابطه چهار شاخص محرومیت، تجاری، فرهنگی و هنری با تعامل اجتماعی (مطالعه موردی: محله تختی شهرستان اسلامشهر)

 امین اسدی بگلوئی، سعید ارجمند

۵۷-۷۰
۶

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان محلات حاشیهنشینان (مطالعهموردی: محله خاک سفید در منطقه ۴ کلانشهر تهران)

 مهرداد فیروزبخت

۷۱-۸۱
۷

بررسی تاثیر سیاست های کاربری فضاهای شهری بر افزایش دستفروشی وخرده فروشی سیار (مطالعه موردی منطقه ۱۰ سال ۱۳۹۶)

 حسین حسینی نژاد، رضا زلفی ورزقانی­، فاطمه حیدرجماعت

۸۲-۹۲
۸

مروری بر مقوله جنسیت و استفاده از پتانسل آن در ایجاد فضای سبز شهری (مطالعه موردی پارک شهر بازی بجنورد)

 نورعلی مهماندوست، حسن اصولی

۹۳-۱۰۱
۹

بررسی نقش خطوط مترو در توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرتهران)

 علی اکبر حقیقت

۱۰۲-۱۱۵
۱۰

نقش و مزایایی کاشت درخت کاج به عنوان گیاه دارویی در فضاهای سبز بجنورد (مطالعه موردی فضاهای سبز بجنورد)

 نورعلی مهماندوست، حسن اصولی

۱۱۶-۱۲۵
۱۱

توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار (مطالعه موردی: روستای افجه؛ دهستان لواسان کوچک)

 کامران رضائی زاده مهابادی

۱۲۶-۱۳۴
۱۲

تقويت شهر نجف آباد به عنوان شهر متوسط غرب اصفهان به منظور توسعه متوازن فضایی شهرهای استان (مطالعه موردی: شهر نجف آباد)

 سید محمد ابراهیم احمدی، هوشند عطایی، مهناز محمدحسینی

۱۳۵-۱۴۸
۱۳

بررسی تجدد گرایی در نمای ساختمان از دوران قاجار تا معاصر در شهر کرمان

 ملیحه ضیاء

۱۴۹-۱۶۴
۱۴

بررسی توزیع خدمات شهری در فضاهای شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر نجف آباد)

 مسعود منتظری، مهناز محمدحسینی

۱۶۵-۱۷۹
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰