دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی، ارزیابی و تدوین شاخص‌های خشکسالی و عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی از دیدگاه متخصصان و خبرگان

 زهرا نژاد خوب

۱-۳۲
خرید
۲

بررسی آتریوم در فضاهای داخلی با توجه به روح مکان و حس تعلق به مکان

 شیدا کرجانی

۳۳-۴۲
خرید
۳

سطح­بندی سکونت­گاه­های اسکان غیررسمی با تأکید بر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل تصمیم­گیری کوپراس (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

 زهره هادیانی، حمیدرضا کمالی، طیبه سرگلزایی جوان

۴۳-۵۶
خرید
۴

بررسی میزان تأثیر نور بر بازدهی کارکنان شهرداری مرودشت

 دلارام ایزدپناه

۵۷-۶۵
خرید
۵

طراحی معماری مدارس اجتماعی با تأکید بر بازیابی هویت محله ای

 سحر فتحي آذر، محمد علي خان محمدي

۶۶-۸۵
خرید
۶

تاثیر هویت معماری بر ارتقاء حس تعلق مکان (نمونه موردی معماری بومی شهرستان انار)

مریم موسوی اناری، عباس ذکری

۸۶-۹۵
خرید
۷

درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و ضرورت آن در ایران

مریم حسین زاده

۹۶-۱۰۸
خرید
۸

بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر توسعه گردشگری شهری (مورد پژوهی: منطقه یک کلانشهر تهران)

 مهرداد فیروزبخت

۱۰۹-۱۲۵
خرید
۹

تاثير قليايی بودن بالای گل قرمز حاصل از فرآوری بوكسيت بر محيط زيست

 آرش بیات، بهزاد شاهرضائی

۱۲۶-۱۳۳
خرید
۱۰

ارزیابی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در منطقه ۱۱ شهر تهران

فاطمه چراغي

۱۳۴-۱۴۷
خرید
۱۱

بررسی انواع روش‌های متداول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) به همراه بررسی کاربردی روش‌ها

محمد معتمدی، احمد آرائیان، ذولفقار خانی

۱۴۸-۱۵۸
خرید
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰