دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

تاثیر انفجار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﺳﭙﺮی ﭘﻴﭽی درمقایسه با مصالح سنتی

سعید شه لی، امیر شه لی

۱-۹
خرید
۲

بررسی تغییر شکل قاب های بتنی مسلح تقویت شده

 بهمن جم نژاد

۱۰-۱۷
خرید
۳

ایده جدید برای طراحی بهتر کف سازی سازه‌ها و دال‌های پیش‌ساخته

قاسم خلیل زاده

۱۸-۲۴
خرید
۴

بررسی و تحلیل کیفیت آب زیرزمینی دشت هشتگرد

 فرامرز مهدوي اصل، داود پوريان

۲۵-۴۱
خرید
۵

بررسی نقش تولیدات کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان تالش)

اکبر کلانتری جولندان، رفعت شهماری ارده جانی

۴۲-۵۳
خرید
۶

بررسی بافت ­های مسئله‌دار کلان‌شهر اهواز با تأکید بر منطقه ۷ شهرداری

مسلم نورانی، هدی کرمی

۵۴-۶۲
خرید
۷

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت شهروندان در مدیریت فضای سبز (موردمطالعه: شهرستان شهریار)

امیرحسین حکمتی، زهرا غلامی مامالو

۶۳-۷۲
خرید
۸

باز طراحی ساحل کارون با رویکرد زیبایی‌شناسی بصری (نمونه موردی: حدفاصل پل کابلی تا پل طبیعت در (ساحل غربی) شهر اهواز­)

هدی کرمی، مسلم نورانی

۷۳-۹۲
خرید
۹

طراحی مجتمع مسکونی در راستای افزایش کیفیت زندگی با تاکید بر فضاهای باز و نیمه‌باز خصوصی

مهدی نشاندار اصلی

۹۳-۱۰۴
خرید
۱۰

الگوی توزیع فضایی کاربریهای خدماتی شهر دزفول با استفاده از روش Nearest Neighbor در محیط GIS

مسعود صفایی پور، زهرا محقق

۱۰۵-۱۱۹
خرید
۱۱

تحلیل و بررسی دال‌های بتنی و مقاومت آن‌ها با FRP ﺗﺤﺖ بار دینامیکی

علیرضا رضایی جیحون‌آبادی

۱۲۰-۱۲۹
خرید
۱۲

بررسی تأثیر پدیده انسو بر نوسانات بارش پاییزی ایستگاه‌های منتخب استان لرستان

هوشمند عطایی، مجتبی امینی، سید عطاالله نوربخش

۱۳۰-۱۴۵
خرید
۱۳

طراحی فضای شهری دوستدار کودک (نمونه موردی: محله چای کنار شهر انگوت)

اسلام کرمی، مهپاره هاشمی اسمعلی کندی

۱۴۶-۱۷۱
خرید
۱۴

مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های اسلام و فمینیسم در برنامهریزی شهری  

حسن پارسی پور، مهسا مقدم شخصی، پریسا ریواده

۱۷۲-۱۸۱
خرید
۱۵

ارزیابی اثربخشی پایداری اجتماعی در باززنده سازی بافت‌های تاریخی با استفاده از مدل QSPM  (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر اردبیل)

  نسیم آرام، جواد جوان مجیدی

۱۸۲-۱۹۹
خرید
۱۶

ارزیابی شاخصه‌های امنیت و فضای شهری از نگاه اسلام بر پدافند غیرعامل شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)

صدرالدین متولی، سیدمصطفی هاشمی کروئی

۲۰۰-۲۱۸
خرید