دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

زمانبندی تبلیغات اینترنتی کسب و کار ها در فضای مجازی (مطالعه موردی: موسسه تجارت الکترونیک صبا)

 بهنام امینایی، جواد رضائیان، سید مصطفی موسوی

۱-۱۵
۲

طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن قیمت گذاری و چرخه عمر محصول

مجتبی رحیمی، ایرج مهدوی، میر مهدی سید اصفهانی، حامد فضل الله تبار، سینا نیری

۱۶-۴۶
۳

رابطه ابعاد کیفی مدیریت کیفیت فراگیر با بهبود عملکرد تولید شرکت های صنعتی

سجاد عزیزی، مسعود سلیمانزاده، عظیم باقری، فرهنگ صحابی

۴۷-۵۹
۴

مروری بر گسترش فرهنگ عملکرد پایدار بر مفاهیم HSE

سید علی نقبی، علیرضا ایرج پور

۶۰-۶۹
۵

بررسی میزان صرفه جویی انرژی با حذف آبگرم مصرفي در ۶ ماه گرم سال (مطالعه موردی: ساختمان هاي پالايش گاز ايلام)

سید مجید موسوی

۷۰-۷۶
۶

بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و میزان بهبود کیفیت خدمات الکترونیک (مطالعه موردی اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه)

مهران مولوی، فاروق فاروقی البلاغ، میرکمال نعمتی، نقی قاسم زاده

۷۷-۸۳
۷

طراحي مدل‌هاي رياضي براي زمان بندي دروس دانشگاهي با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري

مجتبي كريمي كليماني

۸۴-۹۱
۸

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تمایل به ترک خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سنجر سلاجقه، زهرا هادی فر، سمانه مهدیزاده

۹۲-۱۰۲
۹

پیش­بینی تقاضای سالانه سفر ریلی با استفاده از مدل پویایی­شناسی سیستم‌؛ مطالعه موردی: سازمان رجا

صمد کاظمی، مهدی غضنفری، میرسامان پیشوایی

۱۰۳-۱۲۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰