دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی رابطه بین استراتژی رقابتی پورتر با کسب مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی(مطالعه موردی شرکت مخابرات استان هرمزگان‌)

حسین محسنی قلعه قاضی، حسام الدین کمال زاده، مهدی باقری

۱-۱۳
۲

ارتباط بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

مهران مولوي، محمدرضا رضائی مجد، رامین اسمعیل نژاد

۱۴-۲۱
۳

ارزيابي تاثير مديريت ارگونومي كارگاه‌هاي آموزشي در بهبود عملكرد آموزش‌های فني و مهارتي

مهران مولوي، محمد یوسف مرادی، رامین اسمعیل نژاد

۲۲-۳۱
۴

شناسایی نقش عوامل فردی، گروهی و سازمانی در توانمندسازی منابع انسانی (مطالعه موردی: بیمارستان امام حسین زنجان در سال ۱۳۹۴)

ناصر داودی

۳۲-۴۵
۵

طراحی مدل شبیه سازی به منظور  ارزیابی شاخصهای عملکردی خط رنگ شرکت ایران ترانسفو

حمید رضا کرمی‌، سید مجتبی سجادی‌، محمد فلاح  

۴۶-۶۲
۶

مدلسازی مسئله زمانبندی جریان کارگاهی و حمل هوایی یکپارچه در زنجیره تامین

رضا سلطانی

۶۳-۷۳
۷

بهینه‌سازی مسئله زمانبندي سيستم کار کارگاهي انعطاف‌پذیر با استفاده از الگوریتم PSO

محمد فلاح، ابوذر صفدری

۷۴-۸۱
۸

بررسی رابطه اهرم مالی با عملکرد مالی سهام (مطالعه موردي: شركتهاي صنايع  شيميايي و كانيهاي غير فلزي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مهدي بصيرت، سیدمسلم خرم نسب

۸۲-۸۷
۹

تاثیر مسئولیت اجتماعی مدیران بر سرمایه انسانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان آذربایجان شرقی)

بيژن عابديني، مهرداد غفاري زنوزي

۸۸-۹۹
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰