دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی تکنیک­های تصمیم‌گیری چند معیاره با رویکرد بهینه‌یابی تلفیقی و اثر آن بر تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شعبه‌های بورس شهر تهران)

 محمد فلاح، ابوذر صفدری

۱-۱۹
۲

عوامل تاثیرگذار برمدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور

 هادی نجیبی، مهدی ریاضی کلاهدوزمحله

۲۰-۲۶
۳

تحلیل و کشف تقلب در خرید آنلاین با استفاده از شبکه عصبی یادگیری بیزی

 سید علی حسینی، حامد فضل الله تبار

۲۷-۳۸
۴

طراحي سيستم بازاريابي هوشمند براي شركت هاي كوچك و متوسط

 فائزه قنبري، حامد فضل الله تبار

۳۹-۵۲
۵

بررسی تاثیر پاسخگویی عملیاتی به شرایط محیطی با عملکرد سازمانی

 مجيد آشور، حسن مهرمنش، حسين عموزاد خليلي

۵۳-۶۵
۶

طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری سبز با استفاده از نظریه‌ی صف

 فرشاد سعیدی، ابراهیم تیموری

۶۶-۸۴
۷

مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه سبز با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس در قالب کالاهای مرجوعی

 رضا علیزاده فروتن، جواد رضائیان، ایرج مهدوی 

۸۵-۱۰۰
۸

تاثیر دولت الکترونیکی برکاهش فساد اقتصادی درگروه منتخب کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی

 سیده معصومه حسینی کوچک سرایی، علی تاجدین

۱۰۱-۱۱۲
۹

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت گردشگری با رویکرد رگرسیون (مطالعه موردی استان مازندران)

 فروه رمضان پور، علی تاجدین

۱۱۳-۱۲۴
۱۰

تحلیل مؤلفه‌های جو سکوت با رفتار سکوت سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)

 سید کاظم میر محمدی

۱۲۵-۱۳۷
۱۱

ارائه یک مدل چند هدفه برای حل مسأله مکانیابی تسهیلات پایا در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز

 سپیده کردجزی، عرفان بابایی تیرکلایی، ایرج مهدوی

۱۳۸-۱۵۱
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰