دوره ۲، شماره ۲/۱، تابستان ۹۵ (شماره ویژه-مجموعه مقالات کنفرانسی)

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی و تحلیل برخی اقوال و احوال ابوسعید ابوالخیر با توجه به مراتب عرفانی

ابراهیم محمدی، محی‌الدین محمدی

۱-۱۸
۲

جایگاه عفو و صلح در آموزه های دینی

فاطمه زمانی

۱۹-۲۸
۳

سیری برجایگاه ونقش ابوسعیدابوالخیردر عرفان عملی

احمد میرگل، حسینعلی میرگلی باغی، موسی پیری

۲۹-۴۳
۴

فراخوانی شخصیت های خاندان عصمت در شعر معاصر لبنان (بررسی موردی دیوان محمد علی شمس الدین)

اکرم روشنفکر، ناهید جمشیدی

۳۴۴-۵۸
۵

بررسی مهارت های ارتباط کلامی ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحید و سعدی در گلستان

بهاره موذن

۵۴-۵۹
۶

ترک دنیا و ریاضت در مثنوی معنوی و کشف المحجوب هجویری

پروین گلی زاده، مجتبی قیصری

۶۰-۷۰
۷

بررسی مفهوم عشق از نظر مولوی

عزت قاسمیان، علی پرهیزگار

۷۱-۷۷
۸

تجلی سیمای مادر در غزل دفاع مقدس

حسين قاسمي، لیلا حضرتی

۷۸-۸۵
۹

تراژدي در اساطير ايران و يونان

حسين محمدصالحي داراني

۸۶-۹۷
۱۰

جلوه‌های ادبی در متن وقف‌نامه‌‌ی قنات و باغ دولت‌آباد

حمیدرضا امیری‌ کمال‌آباد، زهرا علایی تفتی

۹۸-۱۰۵
۱۱

تجربه عرفانی در اشعار سنائی غزنوی

خدیجه ابوترابی

۱۰۶-۱۳۰
۱۲

بازتاب اندیشه های ملامتی در غزلیّات امام خمینی (ره)

رسول خالدی، جهانگیر صفری

۱۳۱-۱۴۸
۱۳

جام جان جانان (مروری برکتاب زایش دوباره)

سعدالله رحیمی، داریوش کاظمی، کبری رحیمی

۱۴۹-۱۵۸
۱۴

تطبیق سیره عملی ابوسعید ابوالخیر با الگوهای شخصیتی-روانشناختی انسان سالم در رویکردهای روانشناسی

سید ابوالقاسم سیدان، رضا خداشناس عبدل آبادی، سمانه خداشناس عبدل آبادی، جواد حسینی

۱۵۹-۱۷۲
۱۵

ماهیت و جایگاه قلب در معرفت شهودی

سیدرضا هاشمی، خلیل بهرامی قصرچمی

۱۷۳-۱۸۹
۱۶

بررسی مضامین فاطمی در اشعار دهۀ شصت از احمد عزیزی

صدیقه حیدری ورزنه، محمدکاظم کهدویی

۱۹۰-۲۰۲
۱۷

چهار رُکن اَبدال در مثنوی سلسله الذَّهَب جامی

عبدالرّحمن دیوسالار

۲۰۳-۲۱۱
۱۸

گونه‌شناسی نگرش شاعران به ایوان مدائن در ادبیات فارسی

عبدالرضا مدرس‌زاده، مریم السادات صحفی

۲۱۲-۲۳۰
۱۹

بررسی مکتب کشف و شهود ابوسعید ابو الخیر در اسرارالتوحید

لیلا بابایی دزفولی

۲۳۱-۲۴۱
۲۰

جمالیات الدعاء فی القرآن الکریم

عاطی عبیات، زینب یوسفی گوهرگان

۲۴۲-۲۴۹
۲۱

وحدت وجود: ابن عربی و عراقی

محمدعلی نوری خوش رودباری

۲۵۰-۲۵۸
۲۲

بررسی جایگاه زن در داستان های بیژن نجدی مطالعه موردی (یوزپلنگانی که با من دویده اند)

آرش مشفقی، شمسی علی نژادیان اصل

۲۵۹-۲۶۷
۲۳

تشخص در دیدگاه فلاسفه

فاطمه رامشینی، اکرم جوادی، امیر بهرادفر

۲۶۸-۲۷۷
۲۴

جایگاه عفو و صلح در آموزه های دینی

فاطمه زمانی

۲۷۸-۲۸۸
۲۵

بررسی رئالیسم در آثار امیرحسین فردی

فاطمه عبداللهی، کاظم مهتدیانی

۲۸۹-۲۹۶
۲۶

تجلی عشق وعاشقی درسلوک مجذوبی پیرخرقان

فاطمه فرضعلی

۲۹۷-۳۰۶
۲۷

شرح احوال عارف بزرگ شیخ ابوسعید فضل‌الله بن ابی الخیر مَهنَه ای (۴۴۰ – ۳۷۵ هـ.ق)

خلیل بهرامی قصرچمی

۳۰۷-۳۲۱
۲۸

رذايل اخلاقي از ديدگاه صائب تبريزي با تكيه براسلوب معادله

فرامرز شیخی

۳۲۲-۳۳۳
۲۹

تأثیر داستان های کوتاه درس ادبیات فارسی بر میزان مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

فرح سرباز برازنده، شبنم نسل سراجی

۳۳۴-۳۳۸
۳۰

تبیینِ عرفانی فرهنگ و ادبیّات «ایل قشقائی»

فــضــل الله علــی نــژاد بولوردی، خلیل بهرامی قصرچمی

۳۳۹-۳۶۶
۳۱

معرفی نسخۀ خلاصه التواریخ؛ اثرسبحان رای بتالوی

علی زمانی، شهره شاهچراغی

۳۶۷-۳۷۸
۳۲

اهمیت و معرفی نسخه خطی خلاصه التواریخ اثرسبحان رای بتالوی

علی زمانی، لطیفه دیان

۳۷۹-۳۹۱
۳۳

جایگاه صفات خدا در سرشت نیایش در ادیان توحیدی

قاسم کاکایی، مهدی مومنی

۳۹۲-۴۰۳
۳۴

گمان فردوسی

محبوبه علی حوری، ابوالقاسم قوام

۴۰۴-۴۲۵
۳۵

اقبال لاهوری و شیطان

محمد حسن مقیسه

۴۲۶-۴۴۲
۳۶

دگرگونی سنایی و دگرگونی غزل پارسی

محمّد سلگی

۴۴۳-۴۵۱
۳۷

نگرشی به وحدت وجود در اشعار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

محمودرضا سازواری

۴۵۲-۴۶۰
۳۸

نماز به مثابه تجربه معنوی در زندگی مردمان شاهنامه

حمیده ژیان باقری

۴۶۱-۴۷۲
۳۹

نقش عرفان قرآنی در امنیت اجتماعی

مرتضي بدخشان

۴۷۳-۴۷۹
۴۰

ردپای دیپلماسی در تاریخ بیهقی

مژگان شیرمحمدی، پروین گلی زاده

۴۸۰-۴۸۷
۴۱

بررسی ویژگیهای عشق در شعر حافظ و ابن فارض

معصومه رحمانی نژاد، علیرضا حسینی

۴۸۸-۵۰۳
۴۲

بزودی

بزودی

۵۰۴-۵۱۷
۴۳

انسان کامل در گنجینه اسرار عمان سامانی شاعر عصر قاجار

مهین پناهی، آرزو حیدری

۵۱۸-۵۳۲
۴۴

ابلیس و تناسب آن با نفس در اندیشه مولانا

ناصر صفابخش، حسین سلطانی قدیم

۵۳۳-۵۴۴
۴۵

بررسی مفهوم «نجات» در مثنوی مولانا

هانا حبیبی، نوری سادات شاهنگیان

۵۴۵-۵۵۹
۴۶

بررسی مفهوم انسان کامل در مثنوی مولانا و مقایسه آن با مفهوم بودهیستوه در مکتب مهایانه بودا

ولی الله ساکی، مهررخ غضنفری

۵۶۰-۵۶۵
۴۷

مقايسة مضامين تاريكي، تنهايي و مرگ در اشعار«سپهري» و «نادرپور»

يحيي نورالدّيني اقدم، رقيّه رجبي

۵۶۶-۵۷۹
۴۸

نگاهی بر آرای تربیتی سعدی شیرازی

ناصر کاظم خانلو، محمد جواد جروانی

۵۸۰-۵۹۱
۴۹

تبیین عقاید وادعای فرقه منحرف “انصارالمهدی” منتسب به احمد بن­الحسن­ یمانی

سعید شری پور، محمد انصاری دوگاهه

۵۹۲-۶۰۷
۵۰

تاثیر تشیع بر تصوف دوره صفویه

علیرضا بازافت

۶۰۸-۶۱۸
۵۱

مقایسه ی تصویر جمشید در اشعار سبک خراسانی و عراقی

ناصر کاظم خانلو، محمد جواد جروانی

۶۱۹-۶۲۶
۵۲

نوستالژی در مثنوی معنوی با تاکید بر دفتر اوّل و دوم

نسرین خدابنده

۶۲۷-۶۳۵
۵۳

دین پژوهی با رویکرد ادبی

اکرم روشنفکر، سمانه موسی پور

۶۳۶-۶۴۵
۵۴

بارزترین انگیزه‌های گرایش شعرا و ادبای ایران‌زمین به کلام الله مجید

سید محمد امیری، امیرحسین حافظی بختیاری

۶۴۶-۶۵۴
۵۵

بررسی تطبیقی گروتسک (طنز سیاه) در آثار صادق چوبک و هوشنگ گلشیری

افسانه کربلایی محمد، علیرضا شعبانلو

۶۵۵-۶۷۵
۵۶

بزودی

بزودی

۶۷۶-۰۰۰