دوره ۲، شماره ۳/۱، پاییز ۹۵ (شماره ویژه-مجموعه مقالات کنفرانسی)

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی ویژگی های سبکی (زبانی) کتاب کشف الحقایق

معصومه باقری، عبداله نصرتی

۱-۱۳
۲

تحلیل و بررسی جلوه­های حقوق بشر در اشعار فروغ فرخزاد

رسول خالدی، جهانگیر صفری، اسماعیل صادقی

۱۴-۳۲
۳

جایگاه سیاست در انديشه­ی عرفانی ابوسعید ابوالخیر

مرتضی باقری، محمد صابر افشاریان

۳۳-۴۶
۴

ریشه یابی جشن های آتش وآداب ورسوم آن درفرهنگ های ملل مختلف

عبدالله واثق عباسی، حسینعلی سرحدی

۴۷-۶۱
۵

معرفت شهودی در منطق الطیر عطار

احمدرضا کیخا فرزانه، حسینعلی سرحدی

۶۲-۷۸
۶

استعاره مفهومی «آتش» در خمسۀ نظامی گنجوی

اسماعیل عبدی مکوند، اشرف زیارتی

۷۹-۹۰
۷

ناهنجاری های اجتماعی و پیامدهای آن در دوره سلجوقی با تاکید بر دیوان سنایی

محمد علی شریفیان، رویا بهادرانی

۹۱-۱۰۰
۸

راز درمانگری منوچهری

سوسن نظری

۱۰۱-۱۰۹
۹

مضامین حبسیه در اشعار سید علی موسوی گرمارودی

مهدی بیات کوهسار، فرهاد باطبی

۱۱۰-۱۲۱
۱۰

بررسی مضامین عرفانی در اشعار سلمان هراتی

زهرا گل­محمدی، عبدالله حسن­زاده میرعلی

۱۲۲-۱۳۲
۱۱

اشاراتِ اندرزی در غزلیّات خاقانی

محمد محمدپورعمران

۱۳۳-۱۴۲
۱۲

بررسی زمینه های پیدایش ادبیات آرمانشهری از دیدگاه یونگ

جلال احمدی

۱۴۳-۱۶۱
۱۳

نکوهش دنیا و حاسدان در دیوان منوچهری دامغانی

محمد انصاری

۱۶۲-۱۶۹
۱۴

ویژگی­های معنایی، ساختاری و بسامد واژگانی موجودات اساطیری منفی در شاهنامه (اهریمن، ابلیس، غول)

خلیل الله صادقلو، مریم قوانلو

۱۷۰-۱۷۷
۱۵

بسامد واژگانی و ویژگی­های موجودات اساطیری مثبت در شاهنامه (سیمرغ، سروش، پری)

خلیل الله صادقلو، معصومه مهدوی

۱۷۸-۱۸۷
۱۶

تحلیل و بررسی چند نماد در اشعار احمد شاملو و یدالله رؤیایی

معصومه مهدوی، مهدی خادمی کولایی

۱۸۸-۱۹۸
۱۷

پیشه‌وران در اشعار سیداشرف‌الدین‌ گیلانی (نسیم شمال)

فرزاد فرهنگ ریک

۱۹۹-۲۰۹
۱۸

رثاء فاطمه معصومه (س) در شعر عربی

اعظم یعقوبی، صادق ابراهیمی کاوری

۲۱۰-۲۲۴
۱۹

بررسی مکتب سوررئالیسم با تکیه بر داستان ملکوت نوشته­ی بهرام صادقی

مهسا میرشکار

۲۲۵-۲۳۵
۲۰

بررسی مضمون آزادی و جلوه های آن در شعر محمود درويش شاعر مقاومت فلسطين

احمد جوانمرد، فاطمه هیبتی

۲۳۶-۲۴۹
۲۱

بررسی تصویر زن در سه اثر داستانی «کلیله ‌و‌دمنۀ نصرالله منشی»، «سمک عیار» و «داراب نامه»

علی محمدحسنی لُر، نادر محمدحسنی لُر، انیسه محمدحسنی لُر

۲۵۰-۲۵۵
۲۲

بررسی الگوهای ساختواژی ترکیب در خسرو و شیرین نظامی

سعیده علی نوری، سیما کیایی

۲۵۶-۲۶۷
۲۳

آموزه های اقتصادی مولانا در مثنوی

خلیل بهرامی قصرچمی، حسین همّتی نژاد

۲۶۸-۲۹۱
۲۴

درآمدی بر عرفان و تصوف نزد غزالی و فيض کاشاني:مطالعه تطبيقي

زينب بوستاني ، اصغر سليمي نوه

۲۹۲-۳۰۶
۲۵

نسبت ميان دين و عرفان در فلسفه برگسون

اصغر سليمي نوه

۳۰۷-۳۴۲
۲۶

نگاه شاعرانة مولانا به آیات و احادیث در مثنوی معنوی

بیژن ظهیری ناو، حسن امیری مهر، اصغر عیسی پور کهلبونی

۳۴۳-۳۵۶
۲۷

تاثیر شعر خاقانی بر ادیب پیشاوری

احمد امین، اعظم پوینده پور

۳۵۷-۳۶۳
۲۸

بررسی مؤلفه­های پایداری در رمان زمین سوخته اثر احمد محمود

اعظم محمودی، بیژن ظهیری ناو، عسکر صلاحی

۳۶۴-۳۷۸
۲۹

بررسی گذرا بر جهان عرب مقارن قیس بنی‌عامر که منجربه آفرینش مجنون شد

حسین پرهیزگار

۳۷۹-۳۸۳
۳۰

نگاهی به یکی از اعتقادات واحد فکری میان شرق و غرب : «عشق واقعی همان عشق به معناست که مایه‌ی کمال است»

حسین پرهیزگار

۳۸۴-۳۸۸
۳۱

تأثیر محتشم کاشانی از شاعران پیشین در آفرینش ترکیب بند عاشورایی

حمیدرضا جدیدی

۳۸۹-۳۹۹
۳۲

بررسی گفت وگو در داستان های مثنوی مولوی

فاطمه شفیعی

۴۰۰-۴۱۰
۳۳

تلمیحات قرآنی در اشعار نظام الدین محمود قمر اصفهانی

فاطمه افشارپور

۴۱۱-۴۲۷
۳۴

تقابل عشق و عقل در آثار امیر خسرو دهلوی

فرنوش پارسـه، حمیدرضا قانونی

۴۲۸-۴۳۷
۳۵

تحلیل روانشناسی رنگ در داستان­های هوشنگ مرادی کرمانی

محبوبه شاهي مريدي، شهناز ريگي حسين آبادي

۴۳۸-۴۵۲
۳۶

بررسی و تحلیل محورهای فکری در داستان­های هوشنگ مرادی کرمانی

محبوبه شاهي مريدي

۴۵۳-۴۶۵
۳۷

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻦ ترجمة فارسی بیعتﻧﺎﻣﺔ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮي ﺑﻪ خلیفه قائم بأمرلله در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎدي

مریم سادات طیرانی ، سوسن براتی

۴۶۶-۴۸۱
۳۸

نقد تحلیلی خصایص خاص شعر و شخصیّت مادر شعر مونّث ایران (فروغ فرخزاد)

نصرت اله دین محمدی کرسفی

۴۸۲-۴۹۴
۳۹

بررسی انتقادی و تحلیلی جریان های شعر سنّت گرای معاصر

نصرت اله دین محمدی کرسفی

۴۹۵-۵۰۴
۴۰

مفاهیم نقوش هندسی در شعر شاعران قرون اولیه اسلامی و بازتاب آن در طراحی ظروف خانگی

پردیس بهمنی

۵۰۵-۵۱۷
۴۱

تطبیق ارزش های انسانی از منظر مثنوی معنوی و قرآن

اعظم امیری، سید علی آل یاسین، لیلا امیری

۵۱۸-۵۳۴
۴۲

بررسی رئالیسم جادویی درچند اثر برجسته­ی برخی از داستان­نویسان زن ایرانی

پروانه ذوالفقاری­فر، اکرم رحمانی

۵۳۵-۵۴۸
۴۳

پویایی شعر انتظار (با تکیه بر شعر علی معلم، یوسف علی میرشکاک و علی رضا قزوه)

جمیله زارعی

۵۴۹-۵۶۴
۴۴

تاثیرشیوه های یاددهی-یادگیری واژگان بر پایه ی دو نظریه ی هوشهای چند گانه و آموزش چند حسی در ماندگارسازی کارآمدترآنها

حسن سلمانی کردآبادی، منصوره جعفری

۵۶۵-۵۸۴
۴۵

ادبیات کودک ونوجوان

زهرا سویزی

۵۸۵-۵۹۰
۴۶

گردیه بزرگ­بانوی خردمند و جنگاور ساسانی

زهره شوریده دل، بتول فخرالاسلام

۵۹۱-۶۰۳
۴۷

بررسی تطبیقی زهدیات ابوالعتاهیه و خاقانی در نهج البلاغه

سعید نیسی، سید مصطفی نژاد موسوی، سید امیر نژاد موسوی

۶۰۴-۶۱۶
۴۸

بررسی معانی و مصادیق خیال در مثنوی مولوی

شمسی علیاری

۶۱۷-۶۲۳
۴۹

بررسی موسیقایی شاهنامه وحماسه بانگاهی به طبل

عبدالحمید حبیبی اصل

۶۲۴-۶۳۰
۵۰

ارزیابی پیرنگ، شخصیت پردازی، زاویه دید، توصیف، تصویرپردازی و گفت و گو در داستان «فریفتن روستایی شهری را» از جلد سوم مثنوی معنوی

فاطمه حسین زاده هرویان

۶۳۱-۶۴۸
۵۱

نفس (عقل) از دیدگاه افضل الدین خاقانی و تاکید براندیشه بابا افضل کاشانی

فاطمه روان، پروین گلی زاده

۶۴۹-۶۵۹
۵۲

بررسی روابط ایرانیان و تورانیان به روایت شاهنامه فردوسی

فرزاد رستمی، مهدی خلیفه، مرتضی رشیدی آشجردی

۶۶۰-۶۷۱
۵۳

بررسی آيين‌ مهر و بازتاب آن در بخش شاهان پيشدادي‌ شاهنامه

مرضیه زارع

۶۷۲-۶۹۰
۵۴

بهره­ گیری از روایات معصومین برای بیان مفهوم عرفانی حیا

معصومه سادات میرپوریان

۶۹۱-۷۰۵
۵۵

راز جاودانگی داستان عمو نوروز

منیره آروین

۷۰۶-۷۱۲
۵۶

بررسی خرد و خردگرایی در دیوان صائب تبریزی

مهدی خلیفه، فرزاد رستمی، مرتضی رشیدی آشجردی

۷۱۳-۷۲۶
۵۷

سیمای پادشاهان در مثنـوی معنـوی

مهدیه فلاح تفتی

۷۲۷-۷۴۳
۵۸

بررسی عناصر ساختار پلات در داستان خنده زار اثر محمد محمودی نورآبادی

مهناز دُولی

۷۴۴-۷۵۳
۵۹

نقش ابليس و ياران او در زندگي غيرتوحيدي بشر(با تأكيد برآراء و انديشه‌هاي امام خميني(س) و آيت‌الله جوادي آملي)

حسین مستوفی، مهوش شاه محمدی، پیمان رحیمی مقدم

۷۵۴-۷۷۱
۶۰

صنعت تشخيص و نمود آن در شعر عاشورايي معاصر

نصرت اله احمدی فرد، مریم شریفی

۷۷۲-۷۸۰
۶۱

آيين مسيحيت و نشانه های آن در شاهنامه

نصرت اله احمدی فرد، مریم شریفی

۷۸۱-۷۸۷
۶۲

بررسی جلوه های وطن و رمزهای آن در شعر محمود درويش شاعر مقاومت فلسطين

احمد جوانمرد، فاطمه هیبتی

۷۸۸-۸۰۶
۶۳

بازتاب امر به معروف ونهی از منکر دربرجسته ترین آثار منثور کهن فارسی تا اواخر قرن هفتم هجری

احمد غلامی، ابراهیم یعقوب زاده

۸۰۷-۸۱۳
۶۴

نگاهی به اشعار و ترانه‏ های دامداری در استان کهگیلویه و بویراحمد

سیّد برزو جمالیان‏ زاده

۸۱۴-۸۳۱
۶۵

بررسی فرم و فضای سوررآلیستی در اسرارالتوحید

پروین کربلایی محمد، شهین اوجاق علیزاده

۸۳۲-۸۴۸
۶۶

تابو شکنی در شعر حسین منزوی و محمد علی بهمنی

حمید صمصام، حسینعلی سرحدی

۸۴۹-۸۵۷
۶۷

جلوه ی رنگ ها در سام نامه خواجوی کرمانی

حبیب جدید الاسلامی، حسینعلی سرحدی

۸۵۸-۸۶۵
۶۸

اصطلاحات پزشکی خمسه نظامی و تطبیق آن باعلم پزشکی امروز

حمید صمصام، فاطمه سرحدی

۸۶۶-۸۷۹
۶۹

نقش زنان در خمسه ی نظامی

حمید صمصام

۸۸۰-۸۸۷
۷۰

مقایسه اشعار دوره اول و دوره دوم زندگی فروغ فرخ­زاد

سیده حمیده حسنی زعفرانی

۸۸۸-۸۹۹
۷۱

بررسی کهن الگوی سفر در اشعار سهراب سپهری

زهرا شرافتی، زهره فرقانی

۹۰۰-۹۰۹
۷۲

بررسی اسطوره ای–تاریخی در نامه باستان و شاهنامه

مریم رامین نیا، زینب خلیلی

۹۱۰-۹۲۰
۷۳

بررسی مضامین سیاسی در اشعار میرزا آقاخان کرمانی

 مریم رامین نیا، زینب خلیلی

۹۲۱-۹۲۹
۷۴

بررسی ترانه ‏های سرور در استان کهگیلویه و بویراحمد

سیّد برزو جمالیان‏زاده

۹۳۰-۹۴۸
۷۵

بررسی کلام مغلوب در سوره مبارکه ­اعراف

احمدرضا کیخای ­فرزانه، غلامحسین خمّر

۹۴۹-۹۵۹
۷۶

بررسي جلوه­ هاي پايداري در قصيده­ي “­تعالي نبوس التراب­” از محمد القيسي

ولی­ الله شجاعپوریان، فاطمه هیبتی

۹۶۰-۹۷۲
۷۷

باورهای عامه در اشعار صائب تبریزی با تکیه بر اسلوب معادله

فرامرز شیخی

۹۷۳-۹۸۴
۷۸

واکاوی مولفه های دراماتیک در اشعار م.امید با تاکید بر شعر کتیبه

فرزاد تقی لر

۹۸۵-۹۹۹
۷۹

تاثیر فرهنگ اسلامی در اشعار رودکی در دوره ی امیر نصر دوم سامانی

مُجیر مددی، زهرا سلیمانی

۱۰۰۰-۱۰۱۷
۸۰

بررسی تطبیقی جایگاه علم در شعر جمیل صدقی زهاوی و ملک الشعرای بهار

معصومه غفوریان

۱۰۱۸-۱۰۴۰
۸۱

آيين مسيحيت و نشانه های آن در شاهنامه 

نصرت اله احمدی فرد، مریم شریفی

۱۰۴۱-۱۰۴۷
۸۲

بررسی و تحلیل عناصر داستانی «دکتر داتیس»

ویدا سلیمی

۱۰۴۸-۱۰۶۴