دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

سیمای عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم ه.ق

فریده پور سیاحی، فرج الله براتی 

۱-۱۲
۲

جلوه­های تعهّد اخلاقي در شعر احمد صافي نجفي

زهره ناعمی، سیّد عدنان اشکوری، الهه ستّاری

۱۳-۲۶
۳

بررسی مقایسه ای دیالکتیک در عرفان مولانا و فلسفه ی هگل

لیلا ساعد، محبوبه مباشری

۲۷-۴۰
۴

بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی متوسطه اول شهر نکا ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان شهر نکا (۹۵-۹۴)

عبدالله سلیمانی، حسین یوسفی آملی، حسن گودرزی لمراسکی

۴۱-۵۷
۵

مقایسه ی طنز کلاسیک و معاصر

جمیل بهرام زئی

۵۸-۶۸
۶

تلفیق موسیقی و بلاغت در اشعار محمّد حسین شهریار

مرتضی عبدالهی، قاسم گرجی چالسباری، حسین گرجی

۶۹-۷۸
۷

تأثیرپذیری مرصاد العباد نجم الدین رازی از متون کهن در مبحث آفرینش انسان

سید محمد امیری، مریم ایزدی

۷۹-۹۷
۸

تاثیر آموزه های عرفانی بر مدیریت بهره وری در سازمان های دولتی و خصوصی ایران

خلیل بهرامی قصرچمی

۹۸-۱۱۱
۹

شخصیت زن در کتاب مهرگیاه امیرحسن چهلتن

اعظم پوینده پور

۱۱۲-۱۲۳
۱۰

بررسی تطبیقی- مقایسه ایِ ارتباط مضامین حقیقت و زیباییِ فلسفی- عرفانی در آثار  پروین اعتصامی و  امیلی دیکنسون از گذرگاه منظر ملاصدرا

محمدرضا یاراحمدی

۱۲۴-۱۴۰
۱۱

شورانگیزی ایزدبانوان عشق سیری؛ در بررسی تطبیقی منظومه های زهره و منوچهر و ونوس و آدونیس

محمدرضا یاراحمدی

۱۴۱-۱۵۷
۱۲

مقایسه ساختار سیاسی و مذهبی اشعار ملک الشعرای بهار با اشعار نسیم شمال

سیاوش جعفری، مریم منتظمی

۱۵۸-۱۹۰
۱۳

بازتاب دیدگاه‌های جامعه‏شناسانه درشعر محمّدرضا شفیعی‌کدکنی و حمید ‌مصّدق

ناصر فخری طباطبایی

۱۹۱-۲۰۳
۱۴

محبت و عشق خمیر مایه و اساس نگرش عرفانی به شهادت در عرفان اسلامی

نورمحمد انصاری، جمشید جلالی شیجانی

۲۰۴-۲۱۷
۱۵

بررسی سبک شناختی اشعار استاد کزازی

مریم نظر چوب مسجدی، اکرم قلعه سری، اشرف السادات ساداتی کردخیلی

۲۱۸-۲۳۹