دوره ۳، شماره ۲/۱، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

نوواژهها در زبان فارسی و طبقه ‏بندی آنها

مریم رحمانی، فائزه ارکان

۱-۱۰
۲

تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادبیات بین الملل

لیلا دهقان زاد

۱۱-۲۴
۳

بررسی تطبیقی ملی گرایی و عشق به وطن در اشعار ابراهیم طوقان و میرزاده عشقی

فاطمه صحرادوان

۲۵-۳۸
۴

نشانه ‏شناسی نمایشنامه طومار شیخ شرزین بهرام بیضایی

مریم رحمانی، علی صفری

۳۹-۵۰
۵

بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر ادبیات مشاهیر و مفاخر خراسان

لیلا دهقان زاد

۵۱-۶۴
۶

بررسی و تحلیل شخصیت خسرو در منظومه­ ی خسرو و شیرین براساس نظریه ­ی فروید

زهره ملک، سیاوش جعفری

۶۵-۸۰
۷

بررسی و تحلیل آرایۀ نماد در اشعار سیمین بهبهانی

گلناز گلپرور آتشي، برات محمدی

۸۱-۹۸
۸

زن در شعر سيمين بهبهاني

حمیدرضا رجایی، مهزاد رجایی

۹۹-۱۰۶
۹

زیبایی شناسی در شعر فریدون مشیری با محوریت «افسانه باران»

شهرزاد شفیعی مهر

۱۰۷-۱۲۵
۱۰

مقایسه روایت شاهنامه فردوسی و شاهنامه ثعالبی (غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم) درباره اردشیر بابکان

مختار ابراهیمی، شهرام جلیلیان، عبدالله طاهری

۱۲۶-۱۳۷
۱۱

بازتاب انواع تلمیح در اشعار آئینی سید حمیدرضا برقعی

مسلم شعبانی

۱۳۸-۱۵۶
۱۲

نگاهی به زندگی، معاصران و شاگردان سهل تستری

حمیدرضا اکبری

۱۵۷-۱۶۵
۱۳

تحلیل و بررسی برجسته ترین جلوه های قرآنی در اشعار محمد مهدی جواهری و قیصر امین پور

کبری بارانی، اسماعیل اسلامی

۱۶۶-۱۸۱
۱۴

بررسی مکتب قبالا و اشتراكات آن با عرفان اسلامي و برخي آیین‌ها

داود اسپرهم، شهناز عرش اكمل

۱۸۲-۲۰۰
۱۵

تأمّلی بر سمبولیسم اطاق آبی اثر سهراب سپهری

محمد معین صفاری

۲۰۱-۲۱۰
۱۶

بررسی تطبیقی مرگ اندیشی در آثار قیصر امین پور و سهراب سپهری

شکوفه نوروزی

۲۱۱-۲۲۷
۱۷

فراست در گیرودار تردید: تحلیلی روانشناختی و ساختارشکنانه از شعر ترمیم دیوار” اﺛر رابرت فراست

 کاوه خدام باشی

۲۲۸-۲۳۵